Polak, Węgier i … kolejny sukces licealisty z Zana

                   11 maja 2018 r. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławie odbyła się uroczysta gala i podsumowanie konkursu historycznego – „Polak, Węgier…. Węgrzy w Legionach Polskich 1914 – 1918” – na które przybył AkosEngelmayer , uczestnik Rewolucji Węgierskiej 1956 roku, pierwszy po upadku komunizmu ambasador Węgier w Polsce w latach 1990 – 1995. W uroczystości uczestniczyli również: dr Janos Tischler, radca Ambasady Węgier i dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Leszek Lenarczyk, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, lokalne władze , dyrektorzy placówek oświatowych i nauczyciele przygotowujący laureatów do konkursu oraz liczna grupa młodzieży ze sławskich szkół.
                  Zebrani wysłuchali hymnu Węgier i Polski. Następnie Burmistrz Sławy podziękował dyrektorowi głogowskiego muzeum za ciekawą konferencję naukową , zorganizowaną 10 maja b.r. z okazji stulecia odzyskania niepodległości . Część artystyczną poprowadziła Krystyna Turowska – dyrektor Szkoły Muzycznej im. Karola Kurpińskiego we Wschowie. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród laureatom konkursu na esej historyczny „Polak, Węgier….Węgrzy w Legionach Polskich 1914 – 1918”. Laureatami konkursu zostało 5 uczniów z Głogowa , Wschowy i Sławy. Trzecie miejsce zajął Jan Romanowicz – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Pierwszoklasista Jan Romanowicz jest uczestnikiem XI Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. „O niepodległość i granice Rzeczpospolitej”(zajął 3 miejsce w finale wojewódzkim i wziął udział w I części finału centralnego). Jest również stypendystą Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jako laureat konkursu Jan będzie uczestniczył w XIX edycji Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego w Głogowie, Warszawie i Wilnie. W zajęciach Akademii , razem z laureatami konkursu,weźmie udział polska młodzież z dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej (dzisiaj Litwy, Białorusi i Ukrainy). Organizowana przez MAH i Gminę Miejską Głogów Akademia ma wielkie znaczenie formacyjne, jest szkołą nowoczesnego patriotyzmu.
                    Gratulujemy Jankowi Romanowiczowi sukcesu i życzymy, by dzięki Letniej Akademii poznawał „jagielloński” wymiar polskości.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content