Sukces programistów z I LO we Wschowie

                   23 kwietnia 2018 roku w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego.                    Zostało ono poprzedzone prezentacją robotów dedykowanych dla edukacji i nauki programowania. Roboty...

WOS ciekawiej

Klasa IA podjęła się na ostatniej lekcji WOSu zadania przeprowadzenia debaty na temat “Wolność jest ważniejsza niż równość wobec prawa”. Dwa zespoły zaprezentowały argumenty za poparciem tezy oraz przeciw. Była to symulacja debaty oksfordzkiej, o której rozstrzygnięciu decydowała publiczność.                      ...

Pin It on Pinterest

Skip to content