ERASMUS+ W ZANIE

                 Od wrześnie bieżącego roku I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie rozpocznie realizację kolejnego wielostronnego projektu międzynarodowego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego celem jest szkolenie i edukacja młodzieży w latach 2014-2020. Erasmus+ od 1 stycznia 2014 roku zastąpił program Comenius "Uczenie sie przez całe życie"....

Pin It on Pinterest

Skip to content