Dorota Romanowicz laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach

Dorota Romanowicz zdobyła wczoraj tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach, pokonując w kolejnych etapach konkursu ponad pół tysiąca innych uczestników. Dorota uczy się w drugiej klasie naszego liceum na profilu humanistycznym – opiekunem merytorycznym uczennicy jest Tomasz Wojnarowski, nauczyciel języka polskiego i dziennikarstwa.

12 marca w Warszawie odbył się finał VII edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Organizatorem olimpiady jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Do tegorocznej edycji konkursu wiedzy z zakresu dziennikarstwa i mediów przystąpiło ponad pół tysiąca uczniów z całego kraju. W grudniu w poszczególnych okręgach wyłoniono grupę 140 finalistów, a wczoraj – dla finalistów olimpiady – zorganizowano test, który pozwolił wskazać grupę 40 laureatów. Spośród nich komisja wybrała tylko 12 osób, które osiągnęły najwyższy wynik w kraju – to one ostatecznie przystąpiły do zmagań w czwartym etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach – wśród finałowej dwunastki znalazła się również Dorota Romanowicz. Tym samym uczennica z naszej szkoły trafiła do elitarnego grona laureatów, otrzymując indeks i możliwość wyboru uczelni na której już za dwa lata będzie mogła podjąć studia z zakresu dziennikarstwa – Dorota sama zadecyduje czy będzie to Wydział Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim czy też Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Każda z wyższych uczelni deklaruje, że zagwarantuje przyjęcie na studia laureatów olimpiady z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. W tym miejscu warto wspomnieć, iż kierunki dziennikarskie od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony absolwentów szkół ogólnokształcących – na najlepszych uczelniach na jedno miejsce przypada od 10 do 15 osób zainteresowanych studiami z zakresu mediów.

Oprócz nagród w postaci indeksów Organizator Olimpiady zapewnia dla laureatów nagrody rzeczowe oraz staże w redakcjach.Przypomnijmy – w naszym liceum klasy o profilu humanistycznym, oprócz rozszerzonego języka polskiego, realizują również zajęcia z dziennikarstwa.

W tym roku szkolnym – pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej – udało się zrealizować szereg projektów filmowych i dziennikarskich, które wzięły udział w konkursach ogólnopolskich i spotkały się z uznaniem organizatorów – do najważniejszych należy zaliczyć II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Lubię Polskę” oraz zdobycie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym ZABYTKOMANIA. Do tej listy sukcesów dopisujemy kolejny – tytuł laureata Olimpiady Wiedzy o Mediach. Dziennikarstwo w naszym liceum to nie tylko zabawa czy forma rozrywki – to niezwykłe osiągnięcia i realne sukcesy naukowe naszych uczniów.

Pin It on Pinterest

Skip to content