Konferencja Umiędzynarodowienie szkół ponadpodstawowych

Wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja Umiędzynarodowienie szkół ponadpodstawowych. Szanse, możliwości, wyzwania. Organizatorami wydarzenia byli: Lubuski Kurator Oświaty oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Podczas konferencji poruszone zostały następujące tematy:

– kompetencje przyszłości

– długoterminowe mobilności edukacyjne uczniów szkół ponadpodstawowych

– prawo oświatowe i dyrektywy KE w odniesieniu do umiędzynarodowienia szkół

– współpraca międzynarodowa

– wymiana młodzieży

– dwujęzyczność

– współpraca polsko-niemiecka.

Uczestników powitał Lubuski Kurator Oświaty Pan Mariusz Biniewski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Izabela Ziętka, która połączyła się online.

Wśród wielu doświadczonych prelegentów znalazła się Dyrektor naszej szkoły Pani Agata Karolczyk-Kozyra, która zaprezentowała temat nauczania dwujęzycznego. Warto podkreślić, że nasze liceum jest jedyną szkołą w województwie lubuskim, która posiada oddziały dwujęzyczne. Znajdują się one w naszej ofercie od 2010 roku.

Wschowskie liceum na konferencji reprezentowała także Wicedyrektor Pani Marta Ambroży, która uczy matematyki dwujęzycznej.

Wschowa miała silną reprezentację, ponieważ oprócz dyrekcji liceum, przedstawicielem I ZS we Wschowie był Pan Marek Jarosz, który od wielu lat rozwija współpracę polsko-niemiecką.

Ciekawym doświadczeniem było też wysłuchanie wystąpień młodzieży z Polski oraz różnych stron świata, która podzieliła się swoim doświadczeniem w dziesięciomiesięcznych wymianach międzynarodowych.

To był dobrze spędzony czas!

Pin It on Pinterest

Skip to content