Z „Zana” do Krakowa

                         Od 6 do 9 maja b.r. Klub Miłośników Historii I LO we Wschowie (czyli ośmioro licealistów pod opieką nauczyciela historii Piotra Sobańskiego) przebywał w Krakowie na wycieczce naukowej. Pomógł ją zrealizować Michał Majer z Koła Naukowego Historyków- Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Michał jest absolwentem I LO we Wschowie(w roku 2014 został laureatem VII Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914 -1950. Od strzelców i legionistów do żołnierzy wyklętych”). W wycieczce wzięło udział czworo uczestników tegorocznej XI Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.”O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” – Anna Kachel, Kacper Grzelak, Jan Romanowicz i Krzysztof Binkowski.
                         W niedzielę i poniedziałek zwiedzaliśmy Kraków – Rynek , Wawel, Uniwersytet (Collegium Maius, Collegium Witkowskiego, Collegium Novum), kościoły (od kolegiaty św. Anny i klasztoru Karmelitów na Piasku po kościół św. Stanisława na Skałce i kościół Bożego Ciała na Kazimierzu), Muzeum Narodowe. We wtorek w Collegium Witkowskiego, siedzibie Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyły się zajęcia z nauk pomocniczych historii, poprowadzone przez doktora Wiktora Szymborskiego (zainteresowania badawcze: historia średniowieczna Polski, dzieje Kościoła, historia zakonów mendykanckich, dzieje ruchu pielgrzymkowego, historia odpustów, dyplomatyka średniowieczna ). Po południu, w Bibliotece XXCzartoryskich,uczestniczyliśmy w pokazie przygotowanym przez profesora Janusza Pezdę(zainteresowania badawcze:XX Historia emigracji w XIX wieku; Wielka Emigracja; dzieje Biblioteki Polskiej w Paryżu; ród Czartoryskich :instytucje polskie za granicą; historia Francji). Mogliśmy podziwiać dokumenty wydane przez m.in. Księcia Bolesława Wstydliwego, królów polskich – od Władysława Jagiełły do Stanisława Augusta, listy – Jana Dantyszka, Mikołaja Kopernika, Jana Sobieskiego i Marysieńki, Ks. Adama Czartoryskiego, Adama Mickiewicza i Cypriana Norwida oraz królowej Wiktorii, wreszcie niezwykle cenne średniowieczne i wczesnonowożytne rękopisy i starodruki. W ostatnim dniu wycieczki w Auli Tischnera (Collegium Witkowskiego UJ) wysłuchaliśmy wykładu profesora Andrzeja Nowaka o kulturze i myśli politycznej Rosji w XIX wieku. Profesor jest wybitnym specjalistą w zakresie historii politycznej i intelektualnej Europy wschodniej, stosunków polsko – rosyjskich oraz sowietologii. Wykładał historię Polski i Rosji m. in. na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Harvard, Rice, University of Virginia), angielskich (Cambridge, University College of London) i kanadyjskich. Jest autorem 26 książek z historii Polski i Europy Wschodniej. Niebawem nakładem Wydawnictwa Literackiego ukaże się jego Historia Imperium Rosyjskiego.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Piotr Sobański

 

Pin It on Pinterest

Skip to content