KRZYSZTOF SOBCZUK Z ZANA STYPENDYSTĄ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

                       26 stycznia 2017 roku w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Marszałka Województwa Lubuskiego.

              Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak wyróżniła młodych, wybitnie uzdolnionych Lubuszan, którzy realizując swoje naukowe, twórcze lub artystyczne pasje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu. Stypendia ustanowione zostały uchwałą Sejmiku Województwa w celu stworzenia wybitnie uzdolnionej młodzieży odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania jej do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych bądź artystycznych. Dyplomy wręczał wicemarszałek Romuald Gawlik. Wśród 15 wyróżnionych stypendium naukowym znalazł się uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie – Krzysztof Sobczuk.

             Krzysztof jest laureatem VIII Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy” (Warszawa 2015) oraz finalistą IX Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów” (Warszawa 2016). W roku 2015 był stypendystą Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 stypendystą Prezesa Rady Ministrów. W bieżącym roku szkolnym Krzysztof zakwalifikował się już do finału wojewódzkiego X Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”. Tym samym znalazł się w gronie 5 finalistów. Krzysztofowi gratulujemy i życzymy powodzenia w finale wojewódzkim.

                                                                                                                                                                                       Piotr Sobański

 

588a3c065e5b2_p 588a3c15debb8_p 588a3c0e89cdf_p

Pin It on Pinterest

Skip to content