Sukces licealistów ze Wschowy w Olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

                22 marca 2016 r., w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim, przeprowadzone zostały zawody wojewódzkie Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów. I Liceum Ogólnokształcące we Wschowie reprezentowali uczniowie – Krzysztof Sobczuk i Jan Małkus. Krzysztof Sobczuk jest już laureatem ubiegłorocznej VIII Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy (X miejsce). W etapie wojewódzkim olimpiady wzięło udział 15 uczniów, z 10 szkół. Zadania zawarte w teście obejmowały następujące zagadnienia: dynastie, królowie elekcyjni, prawo i polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna, wojny Rzeczypospolitej, traktaty – rozejmy – układy pokojowe; geografia polityczna ziem Rzeczypospolitej, heraldyka, hetmani, reformy i przemiany struktury sił zbrojnych; przemysł zbrojeniowy; pomniki tryumfu (architektura), architektura militarna, interpretacja źródła historycznego, terminologia wojskowa. Większość uczniów najlepiej radziła sobie z zadaniami dotyczącymi polityki wewnętrznej i zagranicznej, przyczynami wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku, interpretacją źródła historycznego, przemianami struktury sił zbrojnych itp. Największą trudność sprawiały zadania dotyczące Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego i heraldyki.

              Finaliści-oprócz rozwiązania bardzo szczegółowego testu- musieli zaprezentować pracę pisemną na jeden z trzech tematów dotyczących szeroko rozumianej interpretacji wybranego obrazu historycznego. Krzysztof Sobczuk przedstawił rzeczywistość historyczną i mit oraz symbolikę obrazu Jana Matejki „Batory pod Pskowem”. Natomiast Jan Małkus przeanalizował okoliczności powstania oraz rzeczywistość historyczną na obrazie Józefa Brandta „Bitwa pod Wiedniem” – jego praca została oceniona najwyżej i uzyskała maksymalną liczbę punktów (120). Krzysztof Sobczuk zajął w finale wojewódzkim 1 miejsce (351 punktów),a Jan Małkus 2. (350 punktów). Obaj zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych, które odbędą się w Warszawie (2 – 4 czerwca 2016 r.).

                                                                                                                                                                                                                            Piotr Sobański

zdjęcie olimpiada

Pin It on Pinterest

Skip to content