Spotkanie z dr Przemysławem Januszem w Zanie

W dniu 29.05.2014r. odbyło się kolejne Spotkanie z Profesjonalistą. Tym razem Naszym gościem był lekarz medycyny Pan Przemysław Janusz.  Nasz gość obecnie pracuje w Nowym Szpitalu we Wschowie, na Oddziale Wewnętrznym oraz Oddziale Pomocy Doraźnej, pełni także funkcję Dyrektora Medycznego. Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się ile lat trwają studia na kierunkach medycznych, jakie wymagania stawiają uczelnie studentom oraz jakie trudności napotykają oni w trakcie nauki. Kolejna część spotkania poświęcona była pracy zawodowej. Uczniowie dowiedzieli się, że po ukończeniu studiów trzeba odbyć roczny staż w szpitalu, poznając specyfikę pracy na poszczególnych oddziałach, po którym zdaje się egzamin państwowy dający uprawnienia do wykonywania zawodu. Pan Przemysław przybliżył młodzieży specyfikę pracy lekarzy
i pielęgniarek na poszczególnych oddziałach. Uczniowie mogli dowiedzieć się o trudach pracy podczas pełnienia dyżurów  na oddziale ratunkowym, w ambulansie oraz na oddziałach stacjonarnych w szpitalu. Jakie są różnice oraz z jakimi problemami borykają się lekarze. Dowiedzieliśmy się także jak wygląda dzień pracy na oddziale noworodkowym – nasz gość posiada 2 specjalizacje (pediatria, medycyna ratownicza) oraz jest w trakcie zdobywania trzeciej. Na koniec uczniowie zadawali pytania związane  z wyborem specjalizacji oraz otrzymali kilka cennych wskazówek, które mają im pomóc w wyborze przyszłego zawodu.

Za spotkanie bardzo dziękujemy oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Robert Pluta

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content