PRZYZNANO STYPENDIA NAUKOWE ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Na posiedzeniu Klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej Liceum podsumowującym I semestr roku szkolnego 2016/2017 przyznano stypendia za osiągnięcia naukowe. Wyróżnienia uzyskały następujące osoby: Krzysztof Binkowski (klasa IA), Wiktoria Borowczak (klasa IC), Aleksandra Kołuda (klasa IC), Joanna Krówczyńska (klasa IC), Weronika Wąsiak (klasa IC), Martyna Rambolińska (klasa IIB).

Zgodnie z obowiązującym regulaminem stypendium za wysokie wyniki w nauce może otrzymać każdy uczeń, który prezentuje wzorową postawę uczniowską oraz uzyskał na zakończenie semestru średnią ocen 5,0 i wyższą lub uzyskał tytuł finalisty(laureata) etapu centralnego olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego.

 

Wyróżnionym Licealistom składamy serdeczne gratulacje!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pin It on Pinterest

Skip to content