PRZYZNANO STYPENDIA NAUKOWE ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Na posiedzeniu Klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej Liceum podsumowującym I semestr roku szkolnego 2016/2017 przyznano stypendia za osiągnięcia naukowe. Wyróżnienia uzyskały następujące osoby: Krzysztof Binkowski (klasa IA), Wiktoria Borowczak (klasa IC), Aleksandra Kołuda (klasa IC), Joanna Krówczyńska (klasa IC), Weronika Wąsiak (klasa IC), Martyna Rambolińska (klasa IIB).

Zgodnie z obowiązującym regulaminem stypendium za wysokie wyniki w nauce może otrzymać każdy uczeń, który prezentuje wzorową postawę uczniowską oraz uzyskał na zakończenie semestru średnią ocen 5,0 i wyższą lub uzyskał tytuł finalisty(laureata) etapu centralnego olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego.

 

Wyróżnionym Licealistom składamy serdeczne gratulacje!

Pin It on Pinterest

Skip to content