Nietypowa lekcja polskiego i historii w Gimnazjum Językowym

„Kamienie na szaniec” to jedna z ostatnich lektur omawianych w gimnazjum. Tak też jest w Gimnazjum Językowym we Wschowie. By jednak poznanie tej ciekawej książki odbyło się w inny sposób niż zwykle, nauczycielka języka polskiego Agata Karolczyk-Kozyra zaproponowała młodzieży udział w nowatorskim projekcie. Omawianie lektury rozpoczęło się od wycieczki do kina do Wrocławia na film „Kamienie na szaniec” oraz rozmowy na jego temat. Kolejnym etapem była gra miejska przygotowana przez uczniów. Podzieleni na dwie grupy samodzielnie opracowali dla siebie zadania, sprawdzające ich znajomość powieści Aleksandra Kamińskiego. Do współpracy nad projektem zaproszony został również nauczyciel historii pan Piotr Sobański.

15 kwietnia uczniowie pod opieką nauczycieli: języka polskiego i historii wyruszyli wyznaczoną wcześniej trasą, która przebiegała w okolicach nieczynnego kina „Hel”, liceum, Parku 1000-lecia, przy Pomniku Kresowian, a kończyła na terenie Zakątku Harcerskiego. W pięciu punktach na terenie miasta można było zobaczyć młodzież z biało-czerwonymi opaskami na rękach, wykonującą różne zadania, tematycznie związane z II wojną światową. Do najciekawszych należało rozwiązanie krzyżówki, ułożenie haseł antyhitlerowskich, nawołujących do bojkotu niemieckich filmów propagandowych w kinach warszawskich, czy odśpiewanie hymnu Szarych Szeregów. Z punktu do punktu młodzież przechodziła wykorzystując wierszowane wskazówki kolegów, takie jak: „ Serca polskiej młodzieży toną w kałużach krwi. Arsenał do nich należy. Wojenne przetrwać chcą dni.”, „Krew nasza i ziemia nią splamiona! Nie oddamy jej darmo okupantów zgrai!” Widok uczniów z opaskami w barwach narodowych wzbudzał spore zainteresowanie wśród przechodniów. Niektórzy podchodzili do nich, pytali, wyrażali podziw, gratulowali. Dzięki słowom uznania ze strony mieszkańców Wschowy, młodzież była dumna ze swoich działań, a należy podkreślić, że wywiązała się z nich w sposób dojrzały i poważny. Niewątpliwie taka lekcja historii, połączona z dobrą znajomością lektury przyda się podczas najbliższych egzaminów.

Organizatorzy zajęć serdecznie dziękują Pani Lilii Kalisz za przygotowanie biało-czerwonych opasek dla uczniów.

Agata Karolczyk-Kozyra

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content