Komendant PSP na spotkaniu z uczniami w ZANie

W dniu 18.03.2014r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ”Absolwent Zan – spotkanie z profesjonalistą”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I oraz II, organizatorem spotkania był szkolny doradca zawodowy, Robert Pluta. Tym razem naszym gościem był st. bryg. mgr inż. Przemysław Gliński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Nasz absolwent opowiedział na początek o tym jak przebiegała nauka w Zanie i jak wspomina ten czas. Następnie  przedstawił jakie kryteria obowiązują podczas rekrutacji do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, jakie przedmioty są brane pod uwagę oraz na czym polegają testy sprawnościowe. W tej części spotkania uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy odnośnie studiowania na w/w uczelni. Po pierwsze studia są bezpłatne (w tym zakwaterowanie, wyżywienie), studenci otrzymują także umundurowanie oraz żołd (ok.300zł) i najważniejsza informacja dla przyszłych studentów: absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ma praktycznie zagwarantowaną pracę w Jednostce Straży Pożarnej. Z wielkim zaciekawieniem uczniowie słuchali o życiu codziennym na uczelni, ponieważ  studenci są ‘zakoszarowani’ na terenie uczelni i beż przepustki nie mogą wyjść poza jej teren, a wyjazd do domu np. na weekend jest możliwy tylko w przypadku otrzymania urlopu. Ponadto codziennie odbywają się apele, a porządek w pokojach sprawdzany jest przez opiekunów. W kolejnej części Pan Gliński opowiedział o przebiegu własnej kariery zawodowej i doświadczeniach jakie zdobył podczas wykonywania pracy (pełnienia służby).  Ostatnia część dotyczyła pracy zawodowej, specyfiki służby (praca zmianowa), zakresu obowiązków oraz dodatkowych kwalifikacji jakie powinien posiadać kandydat lub pracownik straży pożarnej. Na koniec uczniowie zadawali pytania związane
z zasadami rekrutacji (w tym rekrutacji kobiet) oraz specyfiką pracy strażaka. Za spotkanie bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, ze kolejne odbędzie się w następnym roku szkolnym.

Robert Pluta

Invalid Displayed Gallery

 

Pin It on Pinterest

Skip to content