Dobry wybór – piękne życie

 

Powoli dobiega końca projekt „Dobry wybór – piękne życie” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy współudziale I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Gimnazjum Językowego we Wschowie. Istotą projektu było uzmysłowienie młodym ludziom, jak ważna jest świadomość własnych zdolności i predyspozycji w wyborze zawodowej przyszłości. Uczniowie gimnazjum i liceum uczestniczyli w warsztatach ceramicznych,  zajęciach dydaktycznych w przedszkolu „Kraina Tęczy” oraz w Zespołach Rewalidacyjno- Wychowawczych.

W ramach założonych działań 17 marca 2015r. odbyła się wycieczka na Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia specjalistycznych pracowni na jedynym w Polsce Wydziale Ceramiki i Szkła. Liczne przykłady działań twórczych studentów wydziału zachwycały i prowokowały do pytań o sposób powstawania poszczególnych prac. Grupa została przyjęta z wielką życzliwością, a wykładowcy opowiadali o swojej pracy z pasją i zaangażowaniem. Było to potwierdzenie idei projektu, że dobry wybór to rzeczywiście piękne życie. Studenci opuszczający mury uczelni są w pełni przygotowani do wymogów współczesnego rynku pracy. Na zakończenie wędrówki po barwnym świecie sztuki uczniowie otrzymali foldery i albumy dokumentujące efekty pracy twórczej wykładowców i studentów.

Co ciekawe, natknęli się na pracę dyplomową, którą był projekt zabawki rehabilitacyjnej dla dzieci z różnym upośledzeniem umysłowym oraz projekt form ceramicznych służących do konstruowania Tangramu- popularnej zabawy edukacyjnej. W związku z powyższym pozostaje mieć nadzieję, że doświadczenia zdobyte przez uczniów licealistów i gimnazjalistów podczas obserwacji zajęć w SOSW mogą być w przyszłości punktem odniesienia dla różnych form twórczości plastycznej. A co więcej, może niektórzy z uczniów wybiorą zawód pedagoga specjalnego.

Ostatnim punktem programu wycieczki był spacer po Afrikarium we wrocławskim ZOO. Uczniowie zebrali moc inspiracji, które przełożą na działania twórcze podczas warsztatów ceramicznych.

 

Joanna Lewandowska

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content