ZAN z wizytą w Czechach

             Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie w dniach 07-10 listopada uczestniczyli w spotkaniu międzynarodowym w czeskiej Ostravie. Spotkanie odbyło się w ramach programu Erasmus+ „Zdobywanie świadomości obywatelskiej i ekologicznej poprzez edukację formalną i nieformalną ”, a jego celem było podsumowanie prac w pierwszym roku realizacji projektu oraz wymiana doświadczeń dydaktyczno – metodycznych między nauczycielami. W skład polskiej delegacji wchodzili: koordynator projektu Agata Karolczyk-Kozyra, nauczyciel matematyki i informatyki Krzysztof Grabka oraz nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości Anna Matuszewska.

             Ważnym elementem pobytu w Czechach były warsztaty, podczas których nauczyciele, pracując w międzynarodowych zespołach, dokonali tzw. analizy SWOT realizowanego projektu. Dzięki temu poznali oni nie tylko jego mocne i słabe strony, ale także szanse, które on daje oraz zagrożenia z niego wynikające. Powyższa analiza sprowokowała dyskusję na temat tego, co można zmienić i w jaki sposób tego dokonać.

             Program pobytu obejmował jednak nie tylko warsztaty. Nauczyciele mieli także okazję poznać metody pracy swoich kolegów ze szkoły międzynarodowej w Ostravie, uczestnicząc w lekcjach języka angielskiego, matematyki oraz ekonomii w języku angielskim.

             Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie niezwykłego kompleksu dawnej huty żelaza, Obszaru Górniczego Vitkovice (czes. Dolní oblasti Vítkovice) w Ostravie. Obszar ten to wyjątkowy zabytek architektury industrialnej. Znajdują się tu koksownie i wielkie piece huty stali oraz kopalnia Hlubina. Nauczyciele mieli okazję poznać proces produkcji żelaza. Wędrując ścieżką edukacyjną, rozpoczynającą się przy wielkim piecu, zwiedzali miejsca, którymi dawniej transportowano surowce. Następnie windą wjechali do tak zwanej „paszczy” pieca, którą kiedyś wypełniano między innymi żelazem, koksem i wapniem. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczył imponujący widok rozciągający się na całą Ostrawę ze szczytu pieca oraz możliwość zajrzenia do jego tajemniczego wnętrza, w którym temperatura przekraczała 1500 stopni Celsjusza.

                 Wizyta w Czechach była bardzo udana. Nauczyciele z ZANa wrócili do swojej szkoły pełni nowych pomysłów i ciekawych wrażeń. Projekt trwa bowiem nadal, a następna wizyta na przełomie lutego i marca 2017 ma miejsce we wschowskim Liceum. Już nie możemy doczekać się bardzo licznej, bo około 50 – osobowej grupy nauczycieli i uczniów w naszej szkoły. Będzie to nie lada wyzwanie, ale jesteśmy pewni, że mu sprostamy, a nasze miasto zapełni się międzynarodowymi gośćmi z Litwy, Rumunii, Czech, Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Agata Karolczyk-Kozyra

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content