Zaczęło się 4 września 1945 roku…

12 września 2015 roku społeczność Wschowskiego Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie świętowała piękny  Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły.

Uroczystość ta zgromadziła szanownych Państwa Absolwentów, kilka pokoleń nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców oraz gości. Jest okazją do wspominania zdarzeń, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka natychmiast je przywołuje. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością.

Warto przypomnieć, że jeszcze przed powstaniem liceum, we Wschowie funkcjonowało kolegium jezuickie, które później przekształcono w pruskie gimnazjum. Obie szkoły mieściły się w budynku, w którym obecnie znajduje się siedziba Muzeum Ziemi Wschowskiej. Około 1898 roku gimnazjum zostało przeniesione do dzisiejszego budynku przy ulicy Matejki (wówczas Gimnazjalnej). Oczywiście do stycznia 1945 roku była to szkoła niemiecka.

W czerwcu 1945 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu delegowało mgra Józefa Wybieralskiego z poleceniem utworzenia w naszym mieście szkoły średniej. Zajęcia rozpoczęły się 4 września tego samego roku w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 2 na drugim piętrze, gdyż przy ulicy Matejki kwaterowała jednostka artylerii radzieckiej. Jednak po kilku miesiącach gimnazjum i liceum przeniesione zostały do obecnego budynku. Szkoła funkcjonowała wówczas pod nazwą Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi i Jagiełły we Wschowie. Strukturalnie i programowo odpowiadała wzorcom przedwojennym – istniało wówczas czteroletnie gimnazjum oraz dwuletnie liceum o dwóch profilach: humanistycznym i matematyczno – fizycznym kończące się dużą maturą.

W 1948 roku w Polsce wprowadzono nowy typ jednolitej szkoły jedenastoletniej z podziałem na siedem klas szkoły podstawowej i cztery licealne. W ten sposób powstała Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego – już bez imienia, ponieważ sylwetka królowej Jadwigi i króla Jagiełły przypominały o Polsce Jagiellońskiej z Wilnem i Lwowem, co ze względów politycznych było niepożądane.

Od kwietnia 1949 roku dotychczasowy dyrektor, mgr Józef Wybieralski, został przeniesiony do Kościana, a jego miejsce zajął profesor Władysław Krzak, poprzednio dyrektor w Krotoszynie. On też najdłużej kierował wschowskim liceum, bo ponad dwadzieścia lat. Dzisiejszą nazwę, Liceum Ogólnokształcące we Wschowie, szkoła przyjęła w 1967 roku. Wtedy też trafili do niej pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej.

W 1969 roku po przejściu dyrektora Władysława Krzaka na emeryturę, kierowanie placówką przejął mgr Bogusław Łukasiewicz. 1 grudnia tegoż roku odbyła się uroczystość nadania wschowskiemu Liceum Ogólnokształcącemu imienia Tomasza Zana. Odsłonięto wówczas popiersie patrona i wręczono nowy sztandar.

Natomiast z okazji tegorocznego jubileuszu, Liceum otrzymało nową, przepiękną rzeźbę z brązu przedstawiającą patrona szkoły Tomasza Zana. Ufundowali ją Państwo Wanda, absolwentka liceum i Romuald Szperlińscy.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych trzykrotnie zmieniali się dyrektorzy szkoły. Byli nimi kolejno: mgr Tadeusz Główka (1974 – 1976), mgr Bronisława Bajserowicz (1976 – 1980) oraz mgr Rafał Wajchert (1980 – 1991).

Następnym dyrektorem został mgr Roman Rożko, który funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego (a później I LO) im. Tomasza Zana we Wschowie pełnił od 1 marca 1991 do sierpnia 2006 roku. Był osobą o wysokim autorytecie, szczególnie zaangażowaną w organizację wielu imprez służących podtrzymywaniu szkolnych tradycji, współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym i promowaniu placówki.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii szkoły było utworzenie w 2008 roku Gimnazjum Językowego we Wschowie. Od pierwszej edycji egzaminu gimnazjalnego szkoła  plasuje się wśród osiągających najwyższe wyniki w województwie lubuskim. Największym sukcesem była 2 lokata w województwie w 2013 roku oraz kilkanaście tytułów laureata i finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych.

Znaczącym w historii szkoły momentem było też utworzenie w 2010 roku w liceum oddziałów dwujęzycznych. Nastąpiła wówczas zmiana nazwy na I LO z OD im. T. Zana.

Liceum od zawsze mogło się pochwalić wieloma sukcesami i osiągnięciami, naukowymi i sportowymi. Nasza szkoła, a właściwie jej kadra pedagogiczna nigdy nie bała się wyzwań, co więcej, ta bogata tradycja, której jesteśmy spadkobiercami, zawsze motywowała i zobowiązywała.

W 2011 roku szkoła uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Od 2012 roku uczniowie przygotowywani przez nauczyciela historii p. Piotra Sobańskiego,  absolwenta z 1982 roku,  zdobyli 5 tytułów laureata olimpiady tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego i 1 tytuł finalisty olimpiady historycznej. W nagrodę za te sukcesy w ciągu minionych 3 lat władze Uniwersytetu Jagiellońskiego aż sześciokrotnie kierowały do naszych wybitnych uczniów zaproszenie na studia – co ciekawe laureatom i finalistom oferuje się indeks Uniwersytetu jeszcze przed uzyskaniem przez nich świadectwa dojrzałości.

Biorąc pod uwagę wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminach maturalnych liceum znajduje się w czołówce szkół województwa lubuskiego.

Warto wspomnieć o dużej wadze jaką aktualnie szkoła przywiązuje do wszechstronnie rozwijających młodzież kontaktów międzynarodowych. Od 2008 roku gimnazjum i liceum zrealizowało 7 międzynarodowych programów na kwotę ponad 100 tysięcy euro, a kilkanaście dni temu dotarła do nas miła informacja o zakwalifikowaniu liceum do realizacji programu ERAZMUS+ z kwotą dofinansowania ponad 200 tysięcy euro (podzieloną na 8 partnerskich szkół współuczestniczących w projekcie).

Podczas oficjalnych uroczystości nadano honorowe tytuły Przyjaciół Szkoły. W życiu każdej szkoły rola darczyńców, fundatorów, osób wspierających jest bezcenna. Działania podejmowane we Wschowskim Liceum wspierane są przez liczne firmy, instytucje, prywatnych przedsiębiorców, a także indywidualne osoby – życzliwych nam ludzi. To dzięki dobroczynności Państwa Fundatorów udało nam się zrealizować ambitne projekty edukacyjne, kulturalne i sportowe. Dobroczynność ta nie ograniczała się jedynie do pomocy finansowej, ale często polegała na dużej otwartości, przychylności wobec najróżniejszych szkolnych inicjatyw. Społeczność liceum i gimnazjum chcąc wyrazić swą wdzięczność nadała honorowe tytuły „Przyjaciół szkoły”;

Honorowy tytuł „Przyjaciela szkoły” otrzymuje:

Pan Józef  Wilczyński, honorowy przewodniczący komitetu zjazdowego, pierwszy prezes zarządu SAGiL, absolwent liceum z 1950 roku,

Maria Borkowska, obecna prezes zarządu SAGiL, współorganizator V Zjazdu Absolwentów, absolwentka z 1968 roku,

Marek Boryczka, starosta powiatu wschowskiego, osoba zasłużona dla wschowskiej oświaty, otaczająca szczególną dbałością podległe placówki,
w tym również wschowskie liceum, przewodniczący Komitetu Zjazdowego, współorganizator V Zjazdu Absolwentów. Dziękujemy za otwartość i życzliwe podejście do wielu szkolnych inicjatyw podejmowanych w Zanie.

Wanda i Romuald Szperlińscy, Pragniemy szczególnie podziękować Pani Wandzie Mazurkiewicz-Szperlińskiej, która w maju 2013 roku,  po spotkaniu klasowym z okazji jubileuszu matury, postanowiła ufundować popiersie Patrona Szkoły, Tomasza Zana. To dzięki szanownym Fundatorom, pani Wandzie i Romualdowi Szperlińskim, uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci Liceum i Gimnazjum, a także wszyscy odwiedzający szkołę, mogą cieszyć się widokiem przepięknej rzeźby, która wita wchodzących na teren Liceum.

ks. Prałat Zygmunt Zając, dobry duch Liceum, choć unika rozgłosu, wiemy, że Jego serce jest zawsze otwarte dla Szkoły, czujemy Jego duchową opiekę. Jego mądrość i zrozumienie wielokrotnie były dla nas wsparciem.

ks. Ziemowit Katulski, nasz wielki przyjaciel, przez kilka lat wspierający dobrym słowem i radą uczniów, nauczycieli i pracowników Liceum, zawsze obecny w ważnych dla szkoły momentach.

Zarząd Banku Spółdzielczego, wielokrotnie finansowo wspiera funkcjonujące przy naszej szkole Stowarzyszenie, przeznaczając znaczące środki na stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, oraz Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. W imieniu społeczności szkolnej dziękuję za przeznaczenie znaczących środków na sfinansowanie repliki bramy wjazdowej do szkoły

Mariusz Ławrynowicz, właściciel Firmy PROTEKST Komputer, za zrealizowanie inwestycji polegającej na objęciu szkoły zasięgiem sieci bezprzewodowej WiFi.  HotSpot, bez ograniczeń, służy zarówno uczniom jak i nauczycielom od 1 września 2015r. Wschowskie przedsiębiorstwo nie po raz pierwszy pokazało, że jedną z jego misji jest dbałość o edukację. Jednocześnie dziękujemy Firmie PROTEKST za wsparcie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego; portalowi internetowemu Ziemia Wschowska (zw.pl) za opiekę medialną nad szkołą, pomoc w rozpowszechnianiu jej osiągnięć i sukcesów, a także współpracę z klasami o profilu dziennikarskim.

Jolanta Denesiuk z domu Tarka, właścicielka restauracji Fin de Siecle
w Szlichtyngowej, zawsze pomocna szkole, finansowo ją wspierająca, osoba o dużej wrażliwości. To dzięki niej w studniówce uczestniczą także Ci uczniowie, którzy borykają się z problemami finansowymi. Absolwentka liceum z 1979 roku.

Przemysław Gliński, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, współorganizator V Zjazdu Absolwentów, osoba życzliwa i wspierająca szkołę swoimi pomysłami, organizator różnych przedsięwzięć.  Absolwent z 1986 roku.

Ewa Maj, prezes Stowarzyszenia Polskich Dian. Z Jej inicjatywy, po kilkudziesięciu latach, na  skwerze przy szkole, stanął pomnik Diany, Królowej Łowów – co przywróciło temu miejscu jego dawną świetność.

Przemysław Matuszewski, właściciel firmy CentrumReklamowe24 za pomoc, cierpliwość i wyrozumiałość we współtworzeniu publikacji okolicznościowej z okazji 70-lecia Liceum oraz sponsorowanie wielu materiałów promocyjnych.

Ponadto serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przez ostatnie lata wspierali nas mniejszą lub większą pomocą rzeczową, umożliwiającą organizację wielu imprez szkolnych i pozaszkolnych. Lista instytucji samorządowych, przedsiębiorców i firm prywatnych, które nieustannie wspomagają Liceum świadczy o dużym zaangażowaniu wschowskiej społeczności lokalnej w życie naszej Szkoły. Powyższe podziękowania nie wyczerpują tematu związanego z codzienną pomocą na rzecz młodzieży z Zana – nie sposób w tym miejscu wymienić tych wszystkich Rodziców, którzy przez lata pomagali i pomagają w działaniach związanych z funkcjonowaniem społeczności szkolnej. Serdecznie Państwu dziękujemy!

Dla nas, uczniów i pracowników Liceum, Państwa wsparcie rzeczowe i finansowe jest bezcenne, ponieważ uczy tego, co w życiu najważniejsze  – bezinteresownej pomocy, wyrozumiałości i poświęcenia. Jesteśmy przekonani, że młodzież z Zana wychowywana w duchu takich idei będzie godnie współtworzyć przyszłość naszego miasta i kraju. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę niesienia pomocy innym, życzymy naszym Fundatorom powodzenia w realizacji życiowych planów oraz licznych sukcesów zawodowych.

W zjeździe uczestniczyło ponad 800 osób, wielu absolwentów przyjechało z najdalszych części świata, wspomnieniom z cudownych młodzieńczych lat nie było końca. Dziękujemy Wszystkim uczestnikom Zjazdu za przyjęcie zaproszenia, cudowne wspomnienia o szkole, miłą atmosferę i do zobaczenia w latach kolejnych jubileuszy.

 

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content