Akcja „Sprzątanie Świata” w Zanie

W dniu 18 września 2015 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Gimnazjum Językowego we Wschowie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Młodzież porządkowała teren w Parku Tysiąclecia.

Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World) to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Celem akcji jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz zachęcanie do działań na rzecz ochrony środowiska i segregacji odpadów. To ważne działanie, podejmowane co roku przez szkołę jest jednym z ważniejszych punktów edukacji ekologicznej uczniów.

Joanna Hubert

Invalid Displayed Gallery

 

Pin It on Pinterest

Skip to content