ERASMUS+ W ZANIE

                 Od wrześnie bieżącego roku I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie rozpocznie realizację kolejnego wielostronnego projektu międzynarodowego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego celem jest szkolenie i edukacja młodzieży w latach 2014-2020. Erasmus+ od 1 stycznia 2014 roku zastąpił program Comenius „Uczenie sie przez całe życie”.

                Projekt, który zostanie zrealizowany we wschowskim liceum, zakłada współpracę ośmiu krajów partnerskich. Szkoła ponownie nawiązała współpracę z zaprzyjaźnionymi już partnerami z Litwy i Rumunii oraz nawiązała kontakt z nowymi placówkami z Portugalii, Szwecji, Włoch, Czech i Wielkiej Brytanii. Koordynatorem licealnego projektu została Agata Karolczyk-Kozyra.

                Przez dwa lata 2015-2017 uczniowie i nauczyciele poszerzą swoją wiedzę na temat aktywności obywatelskiej i ochrony środowiska. Temat projektu brzmi bowiem „Zdobywanie świadomości obywatelskiej i ekologicznej poprzez edukację formalną i nieformalną ”.

               Należy podkreślić, że na realizację działań I Liceum Ogólnokształcące we Wschowie otrzymało dofinansowanie w wysokości 23 323 euro. Całkowity budżet projektu wynosi 202 589 euro.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Agata Karolczyk-Kozyra

 

erasmus w Zanie

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content