Wizyta w laboratorium Spółki Komunalnej we Wschowie

                  23 kwietna 2018 roku uczniowie z klasy IIc I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, realizujący naukę w zakresie rozszerzonym z chemii i biologii, odbyli zajęcia w Laboratorium Spółki Komunalnej Sp. Z o.o. Wschowa.
                 Pracownicy laboratorium zapoznali młodzież z działalnością zakładu, sprzętem w jaki wyposażona jest firma oraz usługami laboratoryjnymi, które są wykonywane przez pracowników oraz nadzorowane i kontrolowane przez organy ochrony środowiska. Niektóre analizy fizyko – chemiczne, jak np. pomiar pH za pomocą bardzo czułego pehametru, badanie mętności czy barwy oraz pomiar spektrofotometryczny próbki, mogli przeprowadzić sami uczniowie.

                 Pragniemy podziękować pracownikom Laboratorium za przeprowadzone zajęcia i miłą atmosferę.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Uczniowie klasy IIc z wychowawczynią Agnieszką Jamrożek

     

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content