WOS ciekawiej

Klasa IA podjęła się na ostatniej lekcji WOSu zadania przeprowadzenia debaty na temat “Wolność jest ważniejsza niż równość wobec prawa”. Dwa zespoły zaprezentowały argumenty za poparciem tezy oraz przeciw. Była to symulacja debaty oksfordzkiej, o której rozstrzygnięciu decydowała publiczność.
                                                                                                                                                                                                                                                            Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i dobrą zabawę!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anna Matuszewska

 

Pin It on Pinterest

Skip to content