UCZNIOWIE KLASY 3A W FINALE KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Uczniowie klasy 3a wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Pangea organizowanym przez Międzynarodowe Gimnazjum nr 51, Liceum Ogólnokształcące Meridian orazVistula University w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Kuratoria Oświaty
w Szczecinie,  Wrocławiu, Olsztynie, Rzeszowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Kielcach. Pierwszy etap konkursu w dziewięciu kategoriach (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i licealne) miał miejsce 10.01.2014r. W całym kraju przystąpiło do niego 103264 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowani zostali uczestnicy, którzy zajęli pierwsze 500 miejsc w poszczegól-nych kategoriach. W kategorii trzecich klas licealnych do finału,  który odbędzie się 28.03.2014r. w Warszawie, zakwalifikowało się czworo maturzystów z klasy 3a: Sylwia Sobierajska, Maria Świątek, Arkadiusz Klonowski i Krystian Płociniak. Gratulacje! Powodzenia w finale! Informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.pangea.edu.pl

Anna Turkiewicz-Chudzik

Pin It on Pinterest

Skip to content