UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE Z „ZANA” NA LITWIE

W dniach 16 –20 maja sześcioosobowa grupa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie pod opieką dwóch nauczycielek uczestniczyła w spotkaniu partnerskim w ramach realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+ „Zdobywanie świadomości obywatelskiej i ekologicznej poprzez edukację formalną i nieformalną”. Spotkanie odbywało się w Taurogach na Litwie.

Jego celem była edukacja obywatelska i ekologiczna uczniów oraz poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych, pomagających w udoskonalaniu procesów dydaktycznych. Dlatego też podczas kilkudniowego pobytu na Litwie nauczyciele uczestniczyli w dziesięciogodzinnych warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez nauczyciela metodologa technologii informacyjnej Norbertasa Airošiusa. Uczniowie natomiast wzięli udział w pokazowych zajęciach z zakresu biologii i chemii, a także w warsztatach plastycznych, podczas których tworzyli prace z „darów natury”. Ciekawym wyzwaniem było także pisanie w międzynarodowych zespołach listu do Matki Ziemi.

W ramach edukacji nieformalnej uczestnicy spotkania z Włoch, Rumunii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Czech, Szwecji, Polski i Litwy mieli okazję zwiedzić Mierzeję Kurońską, która oddziela Zalew Kuroński od Morza Bałtyckiego. Miejsce to zachwyca wysokimi wydmami, drugimi pod względem wysokości w Europie, a także wyjątkowym rezerwatem kormoranów (zbliżonym do tego w Kątach Rybackich). Warto dodać, że teren ten jest bardzo ważny dla narodu litewskiego, o czym świadczy fakt, że od 2000 roku Mierzeja Kurońska została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Innym ciekawym miejscem, które odwiedzili wschowscy uczniowie i nauczyciele był Regionalny Park Pagramantis, który założony został w 1992 roku w celu zachowania cennego krajobrazu i ekosystemu dolin i lasów u zbiegu rzek Akmena i Jura. Niezapomnianych wrażeń młodzieży dostarczyła także wizyta w „Tauru parkas”, czyli w tauroskim parku linowym.

Smutno było się rozstawać, ponieważ atmosfera spotkania była wspaniała. Młodzież nie tylko nawiązała nowe, międzynarodowe znajomości, ale także poszerzyła swoją wiedzę na temat różnic kulturowych oraz rozwinęła kompetencje językowe, przełamując dotychczasowe bariery.

Kolejny wyjazd licealistów w ramach projektu Erasmus+ już na przełomie września i października w nowym roku szkolnym.

                                                                           Agata Karolczyk-Kozyra

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content