Tydzień Kodowania w ZANie

Po raz pierwszy I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie włączyło się w europejską inicjatywę o nazwie Tydzień Kodowania (EU Code Week). Jest to przedsięwzięcie wspierane przez Komisję Europejską, a realizowane w krajach Unii Europejskiej przez wolontariuszy, stowarzyszenia i instytucje doceniające znaczenie technologii cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem kodowania czyli pisania programów komputerowych.
Z inicjatywy nauczyciela informatyki w „Zanie” Krzysztofa Grabki nasze liceum przygotowało warsztaty programowania dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych ze Wschowy. We wtorek 22 października gościli w licealnej pracowni komputerowej uczniowie ze SP nr 2, a w czwartek uczniowie ze SP nr 1. Podczas warsztatów ich uczestnicy ćwiczyli pisanie programów komputerowych w języku Python z wykorzystaniem „grafiki żółwia”. Na ekranach monitorów powstały kolorowe wielokąty, rozety, spirale, drzewa binarne i fraktale. W ostatniej części zajęć uczniowie uruchamiali programy przygotowane przez nauczyciela modyfikując je według własnych pomysłów. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Wielu z nich towarzyszyły spore emocje podczas rozwiązywania kolejnych problemów. Efekty uzyskiwane na ekranach monitorów przyjmowane były z nieukrywaną satysfakcją. Podczas zajęć Krzysztofowi Grabce towarzyszyli w roli asystentów uczniowie klasy 2a o profilu politechnicznym: Bartosz Miziewicz, Kamil Jaworski, Krzysztof Jakubiszyn, Sebastian Stalewski i Filip Prętkowski.
W środę 23 października odbyły się w naszym liceum „Warsztaty z programowania robotów”. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 2a, którzy mają zajęcia z informatyki na poziomie rozszerzonym. Warsztaty przeprowadził Michał Ratajczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krobi, nauczyciel informatyki oraz trener programu „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” i wykładowca w projekcie „E-belfer”. Uczestnicy warsztatów w pierwszej części zajęć składali wg instrukcji zawartej w aplikacji mobilnej roboty JIMU. Umożliwiają one naukę programowania poprzez zabawę. Po złożeniu robotów uczniowie sterowali nimi poprzez aplikację, a następnie tworzyli programy określające sekwencję ruchów robotów. W zależności od wybranego zestawu, roboty JIMU wykonują różne akcje, np.: omijają przeszkody, wykrywają i przenoszą przedmioty, poruszają się po wyznaczonej trasie.
Gościem warsztatów był wicestarosta wschowski Waldemar Starosta, który z uznaniem odniósł się do inicjatyw wschowskiego liceum w zakresie nowych technologii. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach nasze liceum było organizatorem zajęć z projektowania i drukowania 3D oraz z rozszerzonej rzeczywistości.
Organizatorzy Europejskiego Tygodnia Kodowania wymieniają na stronie głównej projektu zalety kodowania:
– Nauka kodowania pomaga nam zrozumieć szybko zmieniający się świat wokół nas.
– Kodowanie jest kreatywne! Ludzkość od pierwszych dni tworzyła z gliny, kamienia, cegły, papieru i drewna. Dziś tworzymy również za pomocą kodu pisząc programy komputerowe.
– Kodowanie uczy rozwiązywania problemów, myślenia analitycznego i pracy zespołowej.
– W niektórych krajach już do 90% miejsc pracy wymaga umiejętności cyfrowych, w tym coraz częściej kodowania.
Doceniając znaczenie kodowania na końcu każdych zajęć w liceum pojawiała się zapowiedź kontynuacji tej inicjatywy w latach następnych.

 


(liceum)

Pin It on Pinterest

Skip to content