„Tydzień dla Niepodległej”

          Od poniedziałku 05 listopada I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie świętuje Stulecie Niepodległości Polski. Wszystkie działania odbywające się w ramach „Tygodnia dla Niepodległej” zostały wyróżnione przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w konkursie o tej samej nazwie.
       Obchody rocznicy rozpoczęły się od gry terenowej pod hasłem „Operacja ściśle tajna – ślady filomatów i filaretów w naszej szkole.” W organizację gry dla uczniów klas pierwszych zaangażowali się harcerze. Następnie jedna z klas maturalnych wzięła udział w nietypowej lekcji języka polskiego, nawiązującej do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Maturzyści w scenerii chaty wiejskiej utrawalali wiedzę na temat walk narodowowyzwoleńczych. Był zatem wieniec dożynkowy, błazeńska czapka, kaduceusz, strój ludowy i inne rekwizyty nawiązujące do dramatu Wyspiańskiego. Trzeciego dnia Liceum odwiedzili uczniowie jednej z siódmych klas Szkoły Podstawowej nr 1. Wzięli oni udział w zajęciach zatytułowanych „W obronie wolności”. Były to dwie lekcje na temat powstania listopadowego i „Reduty Ordona” przeprowadzone przez nauczycieli Liceum – pana Piotra Sobańskiego i panią Agatę Karolczyk-Kozyrę.
        Finałowym wydarzeniem „Tygodnia dla Niepodległej” była jednak uroczysta akademia o randze powiatowej, która odbyła się 08 listopada w auli szkolnej w obecności władz powiatowych oraz licznie przybyłych gości. Przedstawienie było uwieńczeniem świętowania przez szkołę setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dlatego zatytułowane zostało „Wolność kocham i rozumiem”, co wskazuje na świadomą miłość młodych ludzi do ojczyzny oraz poszanowanie wolności i godności jako wartości najwyższych. Inscenizacja słowno-muzyczna autorstwa pani Agaty Karolczyk-Kozyry została poprzedzona rysem historycznym wygłoszonym przez pana Piotra Sobańskiego. Należy dodać także, że podczas uroczystości miała miejsce premiera filmu „Liberum conspiro” przygotowanego przez pana Tomasza Wojnarowskiego wraz z uczniami klasy IIB oraz odbyła się wystawa broni i militariów.
        Organizator uroczystości serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania zaplanowanych działań. Szczególne podziękowania kierujemy do właścicieli kwiaciarni „Magia kwiatów” ze Wschowy, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie, Wschowskiego Towarzystwa Strzeleckiego im. Batalionu „Parasol” oraz Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content