Świetny występ gimnazjalistów

9 maja 2014 r. odbyła się Olimpiada Patriotyczno – Obronna dla uczniów  szkół gimnazjalnych powiatu wschowskiego. Organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” we Wschowie, a także Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju, ZHP i Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa.  Patronat honorowy  objęło Starostwo Powiatowe we Wschowie. Głównym celem Olimpiady było  uczczenie  Dnia Zwycięstwa, propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej postaw patriotyczno- obronnych w oparciu o wydarzenia historyczne, kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej  w nagłych wypadkach oraz doskonalenie sprawności fizycznej młodzieży. Gimnazjum Językowe reprezentowali uczniowie należący jednocześnie do Jednostki Strzeleckiej 4047 Wschowa. W konkurencjach: wiedza historyczna, ratownictwo medyczne, strzelectwo, rzut granatem do celu, bieg drużynowy  na czas „po kopercie”, najlepszymi wynikami okazali się następujący zawodnicy: I    miejsce  Kinga  MARCIMIAK – Gimnazjum Językowe we Wschowie, II   miejsce  Katarzyna TARKA – Gimnazjum Nr 1 we Wschowie, III  miejsce  Marcin  DASZKIEWICZ – Gimnazjum Językowe we Wschowie, IV  miejsce  Denis BILICKI – Gimnazjum Nr 1 we Wschowie, V   miejsce  Szymon WÓJCIK – Gimnazjum w Szlichtyngowej. VI miejsce Agnieszka GERTYCH – Gimnazjum nr 1 we Wschowie Drużynowo: I    miejsce Gimnazjum Językowe we Wschowie II   miejsce Gimnazjum Nr  1 we Wschowie III  miejsce Gimnazjum
w Szlichtyngowej IV  miejsce Gimnazjum nr 2 we Wschowie Razem w olimpiadzie wzięło udział sześć drużyn (po dwie drużyny z Gimnazjum nr 1 i 2).

Pin It on Pinterest

Skip to content