Sukcesy młodych historyków

              15 grudnia 2015 r. odbyły etapy rejonowe Olimpiady i Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów. W województwie lubuskim w eliminacjach rejonowych brało udział 31 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, 32 uczniów z gimnazjów oraz 7 uczniów ze szkół podstawowych. W eliminacjach rejonowych IX Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w Zielonej Górze I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana  reprezentowali: Sandra Hewusz, Jan Małkus i Krzysztof Sobczuk. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 5 najlepszych uczestników olimpiady z każdego rejonu oraz tych uczestników konkursu, którzy uzyskali co najmniej 80 % punktów. Najlepszy w eliminacjach rejonowych olimpiady okazał się Jan Małkus ze Wschowy (3 miejsce w województwie). Do finału wojewódzkiego zakwalifikował się również Krzysztof Sobczuk (5 miejsce w województwie). Warto przypomnieć, że Krzysztof Sobczuk w ubiegłym roku szkolnym został laureatem VIII Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy” (X miejsce w Polsce); wcześniej, jeszcze jako uczeń Gimnazjum Językowego we Wschowie, zajął V miejsce w wojewódzkim finale XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej” (marzec 2013) oraz został finalistą wojewódzkiego konkursu historycznego dla uczniów gimnazjów (marzec 2014).

            W XXI Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Gimnazjum Językowe reprezentowali: Krzysztof Binkowski, Adrian Chudzik i Jan Romanowicz. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się tylko 7 gimnazjalistów z całego województwa, wśród nich 2 z Gimnazjum Językowego we Wschowie – Krzysztof Binkowski ( II lokata w województwie) i Jan Romanowicz (V lokata w województwie). Dobry wynik osiągnął również pierwszoklasista – debiutant Adrian Chudzik (zajął 4 miejsce w zawodach rejonowych, zabrakło mu zaledwie 2 punktów, aby awansować do finału wojewódzkiego).

            W styczniu w zawodach okręgowych XLII Olimpiady Historycznej w Zielonej Górze będą uczestniczyć Krzysztof Sobczuk i Daria Sobczyk (Daria była laureatką finału wojewódzkiego VIII Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy” i stypendystką Fundacji Prof. Bronisława Geremka w roku 2014).

             Wiosną 2016 r. odbędzie się finał wojewódzki III edycji ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii poświęconego najnowszej historii Polski. Wschowskie liceum będą reprezentować uczniowie klas drugich: Dariusz Strawczyński i Jowita Drzewiecka (Jowita w ubiegłym roku szkolnym była stypendystką Fundacji Prof. Bronisława Geremka w Warszawie).

              Opiekunem wszystkich młodych historyków LO i GJ jest nauczyciel historii Piotr Sobański.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content