SUKCES LICEALISTÓW I GIMNAZJALISTÓW ZE WSCHOWY

14 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach  odbyły się eliminacje rejonowe VIII Olimpiady Tematycznej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”. Wzięło w nich udział troje uczniów wschowskiego liceum: Sandra Hewusz, Daria Sobczyk i Krzysztof Sobczuk. Wszyscy osiągnęli bardzo dobre wyniki (Krzysztof Sobczuk – trzecia lokata w województwie) i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.Daria i Sandra były w ubiegłym roku stypendystkami Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka. Krzysztof Sobczuk natomiast, jeszcze jako uczeń Gimnazjum Językowego we Wschowie, zajął V miejsce w wojewódzkim finale XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej” (marzec 2013) oraz został finalistą wojewódzkiego konkursu historycznego dla uczniów gimnazjów (marzec 2014).

Podobny sukces dotyczy też uczniów gimnazjalistów. 10 grudnia 2014 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze odbyły się eliminacje rejonowe XX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”. Gimnazjum Językowe reprezentowało czterech uczniów: Krzysztof Binkowski, Mateusz Kasperczak, Michał Kierul i Jan Romanowicz. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się trzech uczniów – Krzysztof Binkowski, który uzyskał najlepszy wynik w województwie ( 96%) oraz pierwszoklasiści Michał Kierul i Jan Romanowicz. Zarówno eliminacje wojewódzkie VIII Olimpiady, jak i finał wojewódzki XX konkursu odbędą się 9 kwietnia. Nauczycielem – opiekunem finalistów jest Piotr Sobański.

Pin It on Pinterest

Skip to content