Spotkanie w ramach programu „Wiem i działam”

„Wiem i Działam” to program edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej, skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek wychowawczo-oświatowych. W tym roku szkolnym realizowany był także w naszej szkole przez klasę 1a. Uczestnicząc w cyklu młodzież otrzymała podstawową wiedzę z obszaru pomocy humanitarnej, którą teraz zamierza wykorzystać w działaniu.

Program to cykl o mądrym pomaganiu, w ramach którego podczas sześciu godzin wychowawczych uczennice i uczniowie dowiedzieli się, jak reagować na kryzysy humanitarne, spowodowane przez konflikty zbrojne lub katastrofy naturalne. Wprowadził ich także w zagadnienia pomocy humanitarnej, globalnych współzależności oraz działalności Polskiej Akcji Humanitarnej. Kończąc działania projektowe młodzież postanowiła podzielić się zdobytą wiedzą z koleżankami i kolegami z innych klas i zorganizowała dwa spotkania świadomościowe.

Podczas pierwszego z nich Pani Joanna Pankowska, specjalistka ds. edukacji PAH, opowiedziała uczniom klas: 1c i 2c4 o tym, jak pomagać, żeby nie szkodzić. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy zoom 25.05.2021. Natomiast 27.05.2021 zaproszenie pierwszoklasistów przyjęła Pani Joanna Gadomska, blogerka edukacyjna, nauczycielka biologii, edukatorka, która opowiedziała uczniom klas: 2a4 i 2b4 o akacjach organizowanych przez PAH oraz o konieczności niesienia pomocy humanitarnej ludziom poszkodowanym przez konflikty zbrojne lub katastrofy naturalne.

Wierzymy, że w przyszłym roku szkolnym kolejne klasy zaangażują się w realizację programu.

Pin It on Pinterest

Skip to content