Wytyczne sanitarne Ministerstwa Edukacji i Nauki dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Przypominamy o ogólnych zasadach związanych z organizacją pracy w szkole w związku z powrotem uczniów do naszego liceum:

Dystansminimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Dezynfekcjaprzed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Higienaczęste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczkaw przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenieprzed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Pin It on Pinterest

Skip to content