Projekt Cisco Networking Academy w ZANIE!!!

Jeszcze przed wakacjami I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie przystąpiło do Cisco Networking Academy projektu edukacyjnego Cisco Systems – amerykańskiego przedsiębiorstwa informatycznego, największego w branży sieciowej na świecie. W jego ramach organizowane są prestiżowe szkolenia informatyczne dla nauczycieli i uczniów.Dzięki tej inicjatywie nauczyciel informatyki we wschowskim liceum Krzysztof Grabka wziął udział podczas wakacji w Letniej Szkole Programowania w języku Python. Dwumiesięczne szkolenie prowadzili doświadczeni instruktorzy Python Institute, który został założony przez ogólnopolską firmą edukacyjną Open Education and Development Group (OpenEDG)) w celu promowania języka programowania Python oraz szkolenia nowej generacji programistów Pythona.Python to jeden z najpopularniejszych obecnie języków programowania na świecie, dynamicznie rozwijający się i zwiększający corocznie udział w rynku języków programowania. Znaczenie Pythona w edukacji wzrosło po wpisaniu go przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na listę języków programowania możliwych do stosowania podczas egzaminu maturalnego z informatyki.Oprócz profesjonalnych szkoleń Python Institute zapewnia także niezależną globalną platformę dla certyfikowanych egzaminów z programowania w języku Python. Finałowym akcentem Letniej Szkoły Programowania w języku Python był egzamin końcowy przeprowadzony we wrześniu. Krzysztof Grabka zdał go z bardzo dobrym wynikiem uzyskując 97% punktów. Nauczyciel z „Zana” zdobył tym samym certyfikat PCEP wystawiony Python Institute.Zdobyte przez nauczyciela z liceum umiejętności przydadzą się teraz podczas lekcji informatyki oraz podstaw programowania – przedmiotu realizowanego w klasach o profilu politechnicznym.

Pin It on Pinterest

Skip to content