Projekt „Baczyński”

Rok 2021 ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji grupa licealistów z klas pierwszych i drugich I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie zainicjowała projekt pod hasłem „BACZYŃSKI”, którego głównym celem jest upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez prezentowanie twórczości poety oraz innych przedstawicieli pokolenia Kolumbów oraz budzenie zainteresowania poezją czasów II wojny światowej, historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju.

Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest pani Agata Karolczyk-Kozyra, która zaproponowała uczniom, by rozszerzyć zasięg działań. W ten sposób powstał projekt o charakterze ogólnopolskim, do którego przyłączyło się już ponad 90 szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. W związku z trwającą epidemią wszystkie działania odbywają się online w mediach społecznościowych. W ramach projektu szkoły organizują konkursy wiedzy o K.K. Baczyńskim i jego pokoleniu, recytacje, montaże słowno-muzyczne, nagrania, podcasty, prezentacje, ilustracje, wykonania muzyczne i inne, mające znamiona działań o charakterze kulturalnym. Licealiści z „Zana” także mają już pomysł na uczczenie poety. Samodzielnie stworzyli scenariusz montażu słowno-muzycznego, nad którym obecnie pracują.

Niewątpliwie prestiż projektu podnosi fakt, że patronat nad nim objęło Muzeum Powstania Warszawskiego, a także Wojewoda Lubuski oraz Starosta Wschowski. Pomysł zyskał także akceptację Pełnomocnika Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzięki czemu szkoła oficjalnie może posługiwać się logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Również media lokalne i społecznościowe zainteresowały się wydarzeniem i objęły je swoim patronatem.

Pin It on Pinterest

Skip to content