Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji uczniowie grupy politechnicznej klasy 2a4 w ramach lekcji języka polskiego wysłuchali krótkiego wykładu profesora Jerzego Bralczyka na temat „Słowami kłamać możemy, ale czy możemy kłamać głosem?”, porozmawiali także o roli gwar w języku polskim oraz wyszukiwali ciekawostki na temat języka ojczystego.

Licealiści dowiedzieli się również, w jakich okolicznościach w roku 1999 został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przez UNESCO. Jest to data, która upamiętnia wydarzenia z Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Z tej okazji także w 2012 roku w Polsce wystartowała kampania społeczna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Ma ona na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę. Podobne zajęcia przeprowadzone zostaną także w klasach 1a, 2a3, 2b4 i 2c3.

#DzieńJęzykaOjczystego

Agata Karolczyk-Kozyra

Pin It on Pinterest

Skip to content