Pielgrzymka Maturzystów

30 marca 2014 r. odbyła się XXXVI Pielgrzymka Maturzystów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na Jasną Górę.  

Myślą przewodnią pielgrzymki były słowa zaczerpnięte z Listu Jana Pawła II do młodych z 1985 r.: Do Was, Młodych, należy przyszłość, tak jak należała ona niegdyś do pokolenia dorosłych. W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy. Wy, Młodzi, jesteście właśnie tą młodością: młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości – również młodością Kościoła.

Z samego rana maturzyści wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanym bloku modlitewno-konferencyjnym, po którym każdy indywidualnie udał się na zwiedzania Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. O godzinie 11:00 uczniowie ZANa uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta oraz w Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Bezpośrednio po nabożeństwie nastąpił akt zawierzenia maturzystów i pożegnanie Matki Bożej.

ks. Ziemowit Katulski

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content