Kolejny sukces w zawodach centralnych Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

W dniach 1 – 3 czerwca odbyły się w Warszawie zawody finałowe X Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za wolność Waszą i naszą” oraz XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1863.Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego”. Wśród 49 finalistów Olimpiady I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie reprezentowali – Krzysztof Sobczuk ( laureat VIII i finalista IX Olimpiady ) i Krzysztof Binkowski. Wśród 75 finalistów Konkursu Gimnazjum Językowe reprezentował Jan Romanowicz (finalista ubiegłorocznego XXI Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”). Opiekunem uczniów był Piotr Sobański – nauczyciel historii z Zana.

W pierwszym dniu zawodów finaliści Olimpiady rywalizowali w Muzeum Wojska Polskiego i Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w ośmiu konkurencjach: Broń i barwa, Eksponat muzealny, Malarstwo batalistyczne, Literatura piękna i piśmiennictwo historyczne, Film, Pieśń, Geografia militarna, Oprowadzanie po zabytkach i obiektach historycznych oraz Warszawa w powstaniach narodowych.

Drugiego dnia, po uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza, uczniowie prezentowali Zabytki i Obiekty Historyczne. Krzysztof Sobczuk i Krzysztof Binkowski uzyskali najwyższą lokatę – I miejsce w tej konkurencji.

W poprzednich edycjach Konkursu i Olimpiady uroczysta gala z okazji zakończenia odbywała się w Sali Wielkiej Ansamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie albo w pałacu króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Tym razem uroczystość wręczenia dyplomów i nagród miała miejsce w Łazienkach – w sali musztry Pochorążówki, w miejscu w którym 29 XI 1830 porucznik Piotr Wysocki rozpoczął Powstanie Listopadowe. Dyplomy i nagrody laureatom wręczali wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Minister Jan Józef Kasprzyk, Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Krzysztof Jaraczewski (wnuk Pierwszego Marszałka Polski), prof. Janusz Odziemkowski z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, prof. Zbigniew Wawer – dyrektor Muzeum w Łazienkach, generałowie WP oraz Damy i Kawalerowie Orderu Wojennego „Virtuti Militari”.

Krzysztof Sobczuk zajął XIII miejsce (tytuł laureata), a Krzysztof Binkowski XIX miejsce (finalista). To już kolejny rok z rzędu uczniowie wschowskiego Zana wygrywają eliminacje wojewódzkie i zdobywają tytuł laureata w finale centralnym Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. W latach 2012 i 2013 Filip Czarnota zajmował VII i VIII miejsce w Polsce. W roku 2014 laureatami zostali Jacek Firlej( IX miejsce) i Michał Majer, w roku 2015- Krzysztof Sobczuk (X lokata), w 2016 – Jan Małkus. Teraz ponownie Krzysztof Sobczuk. Mamy nadzieję, że Krzysztof Binkowski w zawodach Olimpiady nie powiedział jeszcze ostatniego słowa…

Pin It on Pinterest

Skip to content