Jan Romanowicz laureatem zawodów centralnych Konkusu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

W dniach 1 – 3 czerwca odbyły się w Warszawie zawody finałowe X Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za wolność Waszą i naszą” oraz XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1863.Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego”. Wśród 75 finalistów Konkursu Gimnazjum Językowe reprezentował Jan Romanowicz (finalista ubiegłorocznego XXI Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”). Organizatorami Konkursu i Olimpiady są: Mazowiecki Kurator Oświaty, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im.płk. dypl. Mariana Porwita, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”, Muzeum Wojska Polskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Finaliści rywalizowali w konkurencjach: broń i barwa, eksponat muzealny, geografia militarna, zabytki i obiekty historyczne oraz historia oręża polskiego w sztuce.

Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród miała miejsce 3 czerwca w Łazienkach – w sali musztry Pochorążówki, w miejscu w którym 29 XI 1830 porucznik Piotr Wysocki rozpoczął Powstanie Listopadowe. Dyplomy i nagrody laureatom wręczali wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Minister Jan Józef Kasprzyk, Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Krzysztof Jaraczewski (wnuk Pierwszego Marszałka Polski), prof. Janusz Odziemkowski z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, prof. Zbigniew Wawer – dyrektor Muzeum w Łazienkach, generałowie WP oraz Damy i Kawalerowie Orderu Wojennego „Virtuti Militari”.

Jan Romanowicz zajął VI miejsce w Konkursie Historycznym – tym samym powtórzył wynik Filipa Czarnoty z 2010 roku (w XV Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”). Gratulujemy!

 

  

 

Pin It on Pinterest

Skip to content