Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2016/2017 w Liceum i Gimnazjum

katalog v8888 Katalog „Zakochaj się w Zanie”

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI:

KIERUNKI NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

JC8A9702

Informatyczno – matematyczny (politechniczny)

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka
 • Przedmioty punktowane: matematyka, informatyka, fizyka
 • Pierwszy język do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, rosyjski
 • Drugi język do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, hiszpański (jeśli utworzy się grupa)

Zasada wyboru: jeśli zostanie wybrany jako pierwszy język – angielski to drugi język wybierany jest z zestawu bez j. angielskiego (zasada dotyczy wyboru każdego języka obcego)

Wszystkim zainteresowanym realizacją rozszerzenia z języka angielskiego proponuje się fakultet  „język angielski” przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Matematyczno – ekonomiczny

 • Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka lub język angielski (wybór należy do ucznia), matematyka
 • Przedmioty punktowane: geografia, matematyka, informatyka
 • Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański, j. angielski (zasada wyboru: jeśli zostanie wybrany jako pierwszy język angielski, to drugi język wybierany jest z zestawu bez j. angielskiego)

Humanistyczno – dziennikarski

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
 • Przedmioty punktowane: historia, j. angielski, WOS
 • Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański (jeśli utworzy się grupa)

Wszystkim zainteresowanym realizacją rozszerzenia z wiedzy o społeczeństwie proponuje się fakultet z WOS-u przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo dla chętnych proponuje się praktyki w redakcjach dziennikarskich, warsztaty dziennikarskie, udział w elitarnym Klubie Miłośników Historii oraz spotkania z absolwentami liceum, przybliżające specyfikę zawodu prawnika.

Biologiczno – chemiczny (z geografią)

 • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, geografia
 • Przedmioty punktowane: biologia, chemia, geografia
 • Pierwszy język do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, rosyjski
 • Drugi język do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, hiszpański (jeśli utworzy się grupa). Zasada wyboru: jeśli zostanie wybrany jako pierwszy język angielski, to drugi język wybierany jest z zestawu bez j. angielskiego.

Wszystkim zainteresowanym realizacją rozszerzenia z języka angielskiego i fizyki proponuje się fakultet  „język angielski” i fizyka, przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego i fizyki na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo, część godzin chemii będzie realizowana w profesjonalnym laboratorium Spółki Komunalnej we Wschowie.

Dwujęzyczny – angielski (z geografią)

 • Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, WOS
 • Przedmioty punktowane: język angielski, geografia, WOS
 • Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański (jeśli utworzy się grupa)

Wszystkim zainteresowanym realizacją rozszerzenia z matematyki proponuje się fakultet  matematyczny, przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym

Lingwistyczny (trzy języki obce!!! )

– z językiem angielskim, niemieckim lub rosyjskim, dodatkowo wprowadza się podstawy trzeciego języka obcego: francuskiego lub hiszpańskiego

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, język niemiecki lub język rosyjski (jeśli utworzy się grupa)
 • Przedmioty punktowane: język angielski, WOS, historia

Wprowadza się podstawy nauczania trzeciego języka obcego: j. francuski, hiszpański (do wyboru przez ucznia, jeśli utworzy się grupa).

Wszystkim zainteresowanym realizacją rozszerzenia z historii proponuje się fakultet  historyczny przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo – dla osób chętnych – proponuje się uczestnictwo w Klubie Miłośników Historii.

Aktywność sportowa (o profilach: piłka nożna, tenis ziemny)

Uczniowie tej klasy będą mieli całkowity wpływ na wybór przedmiotów, które od drugiego roku nauki będą realizowane w zakresie rozszerzonym. Dokonają wyboru (większością głosów) w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Proponujemy realizację rozszerzenia z dwóch przedmiotów.

 • język angielski lub inny język obcy wybrany przez uczniów (wskazany przez kandydata we wniosku) lub inny przedmiot zgłoszony przez uczniów (reguła większości)
 • przedmiot wybrany przez uczniów w I roku nauki (reguła większości) spośród: biologia, geografia, matematyka, historia lub inny przedmiot zgłoszony przez uczniów
 • Przedmioty punktowane: język angielski, biologia, geografia

Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański, j. angielski (jeśli utworzy się grupa). Zasada wyboru: jeśli zostanie wybrany jako pierwszy język angielski, to drugi język wybierany jest z zestawu bez j. angielskiego.

Klasa sportowa będzie podzielona na dwie grupy:

 1. SEKCJĘ PIŁKI NOŻNEJ

 2. SEKCJĘ TENISA ZIEMNEGO, CROSSMINTONA I GIER SPORTOWYCH

 

Informacja dla wszystkich uczniów klas pierwszych

Nauczanie na fakultetach będzie organizowane międzyoddziałowo, co oznacza, że uczniowie wszystkich kierunków będą mogli uczestniczyć w wybranych przez siebie propozycjach fakultetów.

Szkoła bierze udział w międzynarodowych i krajowych projektach edukacyjnych.

Erasmus+

Euroweek Szkoła Liderów

Polska w XX wieku – ogólnopolskie warsztaty historyczne Prof. Bronisława Geremka

NOWY, BARDZO ATRAKCYJNY PROFIL!!!

JC8A1247

Aktywność sportowa (o profilach: piłka nożna, tenis ziemny)

 

Na początku roku szkolnego każdy uczeń klasy sportowej otrzyma dres treningowy

 

Profil skierowany jest do uczniów, którzy lubią sport, swój czas chętnie poświęcają różnym aktywnościom sportowym, jak również do tych, którzy właśnie w tej chwili uznali, że chcą najbliższe trzy lata a może i całe życie poświęcić rozwijaniu sprawności fizycznej, atrakcyjności i zdrowiu.

Wybierając ten profil, oprócz wielu przyjemności związanych ze sportową przygodą, będziesz miał możliwość zdać maturę i kontynuować naukę na wybranej przez siebie wyższej uczelni. Sugerowane kierunki są związane z zawodami wymagającymi dużej sprawności fizycznej i dobrego zdrowia, czyli wszelkiego rodzaju służby mundurowe, a także fizjoterapia, rehabilitacja, wychowanie fizyczne oraz inne profesje związane z realizacją przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Zajęcia sportowe będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów piłki nożnej, na takich obiektach sportowych jak boisko wielofunkcyjne, Orlik, boisko z prawdziwą murawą, siłownia „pod chmurką”, sala gimnastyczna oraz pływalnia.

Uczniowie tej klasy będą mieli całkowity wpływ na wybór przedmiotów, które od drugiego roku nauki będą realizowane w zakresie rozszerzonym. Dokonają wyboru (większością głosów) w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Proponujemy realizację rozszerzenia z dwóch przedmiotów.

 • język angielski lub inny język obcy wybrany przez uczniów (wskazany przez kandydata we wniosku) lub inny przedmiot zgłoszony przez uczniów (reguła większości)
 • przedmiot wybrany przez uczniów w I roku nauki (reguła większości) spośród: biologia, geografia, matematyka, historia lub inny przedmiot zgłoszony przez uczniów
 • Przedmioty punktowane: język angielski, biologia, geografia
 • Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański (jeśli utworzy się grupa)

Klasa sportowa będzie podzielona na dwie grupy:

     SEKCJĘ PIŁKI NOŻNEJ 

      SEKCJĘ TENISA ZIEMNEGO, CROSSMINTONA I GIER SPORTOWYCH

    

          Sekcja piłki nożnej (dziewczyny też kopią w piłkę)

W zakresie zajęć z piłki nożnej gwarantujemy:

 • profesjonalne szkolenie dla początkujących i zaawansowanych zawodników,
 • sprzęt i obiekty sportowe
 • współpracę z klubami
 • uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach piłkarskich
 • wyjazdy na mecze Ekstraklasy Piłkarskiej
 • doskonalenie sprawności ogólnej
 • w I roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 3 godziny wychowania fizycznego i 6 godzin piłki nożnej
 • od II roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 3 godziny wychowania fizycznego i 6 godzin piłki nożnej

          Sekcja tenisa ziemnego, crossmintona i gier sportowych

W zakresie zajęć tej sekcji gwarantujemy:

 • szkolenie dla początkujących i zaawansowanych zawodników,
 • zdobywanie podstawowych umiejętności gry w tenisa ziemnego
 • naukę gry w crossmintona – nowy, odlotowy sposób na aktywność fizyczną
 • naukę i doskonalenie umiejętności w zespołowych grach sportowych
 • udział w zawodach i imprezach sportowych
 • poznawanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego (basen, kręgle, wycieczki piesze i rowerowe, e-sporty)
 • w I roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 3 godziny wychowania fizycznego i 6 godz. tenisa ziemnego, crossmintona i gier sportowych
 • od II roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 3 godziny wychowania fizycznego i 6 godz. tenisa ziemnego, crossmintona i gier sportowych

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 2016/2017

od 09 maja do 10 czerwca 2016 roku (do godz. 15.00) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
od 25 kwietnia do 09 maja 2016 roku (do godz. 15.00) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – do oddziału dwujęzycznego
od 12 maja do 25 czerwca (dokładny termin zostanie podany telefonicznie do wiadomości zainteresowanych) Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (test

z języka angielskiego) w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w I LO z OD im. T. Zana

31 maja 2016 roku o godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny sprawdzianu kompetencji językowych
od 24 do 28 czerwca 2016 roku do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
29 czerwca do 01 lipca 2016 roku Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

05 lipca 2016 roku o godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 12 lipca 2016 roku do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

15 lipca 2016 roku o godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 16 lipca 2016 roku do godz. 14.00 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty

o liczbie wolnych miejsc w szkole

Rozp. MEN 02.11.2015

Załącznik do zarządzenia LKO 2016

Zarządzenie LKO 2016

Zasady przyjmowania kandydatów 2016-2017

 

 

GIMNAZJUM JĘZYKOWE:

KIERUNKI NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

JC8A0512

 

Gimnazjum Językowe we Wschowie planuje utworzyć 3 oddziały z szacowaną ilością do 28 uczniów na każdy oddział.

Wykaz klas, które zamierzamy utworzyć w roku szkolnym 2016/2017

1 A Klasa językowa z wiodącym językiem angielskim oraz drugim językiem wybranym spośród j. niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego (jeśli utworzy się grupa). W I roku nauki proponujemy 8 godzin języka angielskiego oraz 3 godziny drugiego języka. Od II roku nauki oferujemy 6 godzin j. angielskiego oraz nadal po 3 godziny drugiego języka. Od II semestru I klasy wprowadza się dwujęzyczne nauczanie geografii, biologii lub wiedzy o społeczeństwie.
1 B Klasa informatyczna z językiem angielskim oraz drugim językiem wybranym spośród j. niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego (jeśli utworzy się grupa).
1 C Klasa sportowa o profilach piłka nożna lub (do wyboru) tenis ziemny. Profil skierowany jest do uczniów, którzy lubią sport, w wolnym czasie chętnie poświęcają się aktywnościom fizycznym. Zajęcia sportowe będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów piłki nożnej, na takich obiektach sportowych jak boisko wielofunkcyjne, Orlik, boisko z prawdziwą murawą, siłownia „pod chmurką”, sala gimnastyczna oraz pływalnia.

Klasa sportowa będzie podzielona na dwie grupy:

 •   sekcję piłki nożnej
 •   sekcję tenisa ziemnego, crossmintona i gier sportowych

W zakresie zajęć z piłki nożnej gwarantujemy:

 • profesjonalne szkolenie dla początkujących i zaawansowanych zawodników,
 •  sprzęt i obiekty sportowe
 • współpracę z klubami
 • uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach piłkarskich
 • wyjazdy na mecze Ekstraklasy Piłkarskiej
 • doskonalenie sprawności ogólnej

w I roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 4 godziny wychowania fizycznego i 5 godzin piłki nożnej

§  od II roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 4 godziny wychowania fizycznego i 5 godzin piłki nożnej

   W zakresie zajęć z tenisa ziemnego, crossmintona i gier sportowych gwarantujemy:

 • szkolenie dla początkujących i zaawansowanych zawodników,
 • zdobywanie podstawowych umiejętności gry w tenisa ziemnego
 • naukę gry w crossmintona – nowy, odlotowy sposób na aktywność fizyczną
 • naukę i doskonalenie umiejętności w zespołowych grach sportowych
 • udział w zawodach i imprezach sportowych
 • poznawanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego (basen, kręgle, wycieczki piesze i rowerowe, e-sporty)

w I roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 4 godziny wychowania fizycznego i 5 godz. tenisa ziemnego, crossmintona i gier sportowych

od II roku – 9 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym 4 godziny wychowania fizycznego i 6 godz. tenisa ziemnego, crossmintona i gier sportowych

Termin składania podań do gimnazjum – od 15 kwietnia 2016 roku

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, rodziców lub opiekunów na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 15 kwietnia (piątek) 2016 roku o godzinie 16.00 w auli szkoły.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content