Licealiści z Zana po raz trzeci stypendystami Fundacji Geremka`

Uczniowie klasy pierwszej I LO we Wschowie – Karolina Gomułka i Dominik Nogalski oraz ich nauczyciel historii Piotr Sobański zostali zakwalifikowani do udziału w programie Polska w XX wieku – ogólnopolskie warsztataty historyczne im. Prof. Bronisława Geremka. Program jest skierowany do uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli.

 W tegorocznej edycji spośród 259 zgłoszeń z całej Polski przyjęto tylko 15 szkół (20 uczniów i 15 nauczycieli). Wschowskie liceum jest jedyną szkołą, która trzeci rok z rzędu uczestniczy w projekcie. W latach poprzednich wschowskie liceum było reprezentowane przez Sandrę Hewusz, Darię Sobczyk (późniejsze laureatki etapu wojewódzkiego VIII Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego), Emilię Sobańską (finalistka XI Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Z poprawną polszczyzną na co dzień), Krzysztofa Sobczuka (laureat VIII Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy  – X miejsce w Polsce) i Jowitę Drzewiecką (tegoroczna finalistka etapu wojewódzkiego III Olimpiady Solidarności).

Celem programu jest wsparcie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań historią, w szczególności historią najnowszą, oraz promowanie wiedzy historycznej, jako ważnego narzędzia rozumienia współczesnego świata. Dla nauczycieli jest okazją do poszerzenia wiedzy, poznania atrakcyjnych metod nauczania oraz dyskusji ze świadkami historii ostatniego półwiecza.

Program, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, koncentruje się na ważnych zagadnieniach XX-wiecznej historii Polski, będących przedmiotem debaty w środowiskach historycznych oraz wśród szerszej opinii publicznej. Zajęcia mają zróżnicowaną formę – od warsztatów i debat po spotkania z historykami, uczestnikami wydarzeń. Spotkania mają miejsce w Warszawie w formie zjazdów weekendowych od marca do czerwca. Koszt udziału w projekcie uczniów i nauczycieli (tj. dojazd do Warszawy i powrót, przejazdy na miejscu, zakwaterowanie, posiłki w Warszawie, wstępy do muzeów i teatrów w ramach programu) pokrywa Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

W tym roku nauczyciele wezmą udział w zajęciach analizujących modele edukacji historycznej i warsztatach dotyczących krytycznej interpretacji źródeł. Poznają możliwości wykorzystania dzieł filmowych w dydaktyce na przykładzie „Śmierci prezydenta” Jerzego Kawalerowicza, „Róży” Wojciecha Smarzowskiego, filmowych obrazów Holocaustu, czy kronik filmowych PRL. Będą mogli spojrzeć na Powstanie Warszawskie z perspektywy polityki amerykańskiej. W programie dla uczniów znajdują się warsztaty analizujące wiek XX poprzez najważniejsze fotografie reporterskie, zajęcia o życiu codziennym w przedwojennej, wielokulturowej Warszawie oraz Warszawie czasów okupacji. Uczniowie zapoznają się ze znaczącymi postaciami historii minionego wieku, takimi jak Jan Karski i Kazimierz Moczarski. W Muzeum Historii Żydów Polskich wezmą udział w warsztatach dotyczących postaw Polaków wobec Holocaustu. W programie przewidziano również warsztaty o mechanizmach dyskryminacji i uprzedzeń na podstawie przykładów z historii. Obie grupy spotkają się ze świadkami historii – fotografem Chrisem Niedenthalem oraz córką Kazimierza Moczarskiego, Elżbietą Moczarską; zwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich.

                                                                                                                                                                                               Piotr Sobański ’

Pin It on Pinterest

Skip to content