Jan Małkus – Laureatem Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

W dniach 2 – 4 czerwca odbyły się w Warszawie zawody finałowe IX Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia” oraz XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów.”  Wśród 55 finalistów Olimpiady I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie reprezentowali uczniowie klasy drugiej – Krzysztof Sobczuk (laureat ubiegłorocznej VIII Olimpiady ) i Jan Małkus. Wśród 32 finalistów Konkursu znalazł się też uczeń Gimnazjum Językowego – Jan Romanowicz. Opiekunem uczniów był Piotr Sobański – nauczyciel historii z Zana.

W pierwszym dniu zawodów finaliści rywalizowali w Muzeum Wojska Polskiego i Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w sześciu konkurencjach: Broń i barwa, Eksponat muzealny, Malarstwo batalistyczne i portretowe, Literatura piękna i piśmiennictwo historyczne, Film oraz Geografia militarna

Drugiego dnia, po uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza, uczniowie prezentowali Zabytki i Obiekty Historyczne. Krzysztof Sobczuk, który wylosował historię Pałacu Krasińskich, popisał się znakomitą erudycję i uzyskał najwyższą lokatę – I miejsce w tej konkurencji. Jan Małkus przedstawiał dzieje Pałacu Kazimierzowskiego (Villa Regia) w XVII wieku, wykazując się dużą wiedzą historyczną i zajął III miejsce w tej konkurencji.

4 czerwca 2016 r. w Sali Wielkiej Ansamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie, pomniku historii i kultury narodowej, odbyła się uroczysta gala z okazji zakończenia XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. Wręczono dyplomy i nagrody laureatom i finalistom Konkursu. Jan Romanowicz zajął XVII miejsce i otrzymał odtwarzacz MP3 oraz książki historyczne od Ministerstwa Obrony Narodowej i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Został on także uhonorowany pamiątkowym medalem od Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

W tym samym czasie w Pałacu króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie Jan Małkus i Krzystof Sobczuk odbierali nagrody książkowe i dyplomy Laureata i Finalisty. Jan Małkus został laureatem Olimpiady. Najlepsze wyniki osiągnął w czterech konkurencjach: Eksponat muzealny – I miejsce, Oprowadzanie po obiektach historycznych – III miejsce, Malarstwo batalistyczne – VI miejsce, Geografia militarna – VII miejsce. Dyplomy i nagrody laureatom wręczali m. in. wiceminister Edukacji Narodowej – Maciej Kopeć,  Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef Kasprzyk oraz Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Krzysztof Jaraczewski (wnuk Pierwszego Marszałka Polski). Minister Maciej Kopeć – podsekretarz stanu w MEN, wcześniej wieloletni nauczyciel historii w XIII LO w Szczecinie uhonorowany Medalem „Pro Patria” – zapowiedział podniesienie rangi Olimpiady przez MEN. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady profesor Grzegorz Nowik stwierdził: Uczniowie wykazali się wiedzą i szerokością horyzontów na poziomie uczestników seminariów magisterskich. Wiedza ta wielokrotnie zadziwiała nie tylko członków Komisji Egzaminacyjnej zakresem i poziomem prezentacji, ale również wzbudzała podziw wśród pracowników Muzeum Wojska Polskiego, Centralnej Biblioteki Wojskowej, a także przygodnych przechodniów warszawskich, przysłuchujących się prezentacjom uczestników Olimpiady. Jest w tym, oprócz samych uczniów, wielka zasługa nauczycieli – opiekunów naukowych oraz rodziców, za to że – oprócz kwantum wiedzy – przekazują swoim podopiecznym to, czego nie da się odnaleźć w Internecie: atmosferę patriotycznej postawy, polskiego ducha – tego, co nieuchwytne, a co najważniejsze – co pragniemy przekazać uczestnikom naszej Olimpiady.

To już piąty rok z rzędu uczniowie wschowskiego Zana wygrywają eliminacje wojewódzkie i zdobywają tytuł laureata w finale centralnym Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. W latach 2012 i 2013 Filip Czarnota zajmował VII i VIII miejsce w Polsce. W roku 2014 laureatami zostali Jacek Firlej i Michał Majer, a w ubiegłym – Krzysztof Sobczuk. Teraz do tego grona dołączył Jan Małkus.

(tekst i zdjęcia: I LO)

 

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content