„Zan Quiz” czyli co wiesz o Europie i Rosji?

              24 lutego 2017 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie oraz Gimnazjum Językowego we Wschowie odbyła się druga edycja Międzyszkolnego Konkurs Wiedzy o Europie i Rosji „Zan Quiz” objętego patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnzajalnych zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi historii, geografii, kultury, sztuki i literatury krajów europejskich i Rosji. W kategorii szkół gimnazjalnych rywalizowałydwuosobowe drużyny reprezentujące Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowe oraz Gimnazjum Językowe we Wschowie. Uczestnikami konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie, I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymiim. Tomasza Zana we Wschowie. Nad prawidłowym przebiegiem „ZAN QUIZ” czuwała komisja konkursowa w składzie pani Małgorzata Błażków, pani Agnieszka Rogozińska, pani Iwona Frątczak i pani Jagoda Wąsik.

           

Wyniki konkursu:

  • Kategoria szkół gimnazjalnych:

I miejsce

Drużyna Gimnazjum Językowego we Wschowie w składzie: Wiktoria Lajzner, Cyprian Górski.

Opiekun: pani Iwona Frątczak.

Zdobyte punkty: 48

II miejsce

Drużyna Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej w składzie: Wiktoria Raczycka, Filip Wojciechowski.

Opiekun: pani Natalia Kuchta.

Zdobyte punkty: 40

  • Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce

Drużyna Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie w składzie: Rafał Szmigielski, Krystian Kozłowski. Opiekun: pan Sławomir Basiński.

Zdobyte punkty: 29

II miejsce

Drużyna Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie w składzie: Katarzyna Żarczyńska, Oliwia Klecha.

Opiekun: pan Sławomir Basiński.

Zdobyte punkty: 28

III miejsce

Drużyna I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie w składzie: Zuzanna Golinowska, Wojciech Wojtyła.

Opiekun: pani Jagoda Wąsik.

Zdobyte punkty: 19

IV miejsce

Drużyna I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie w składzie: Aleksandra Poniży, Dominika Starkbauer.

Opiekun: pan Dariusz Palicki.

Zdobyte punkty: 17

 

V miejsce:

Drużyna Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie w składzie: Dominika Maciejewska, Sławomir Górny.

Opiekun: pan Sławomir Basiński.

Zdobyte punkty: 16

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gimnazjum Językowego we Wschowie, koordynatora Projektu Erasmus+ panią Agatę Karolczyk-Kozyrę oraz Samorząd Uczniowski Liceum.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy do udziały w przyszłorocznej edycji konkursu. Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz uczniom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego „ZAN QUIZ” .

 

Koordynator konkursu: Jagoda Wąsik

Zespół Języków Obcych

Zdjęcia: Anita Kaczmarek

 

Pin It on Pinterest

Skip to content