Zan i Gimnazjum Językowe Szkołami Współpracy

                   W latach 2013-2015 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana oraz Gimnazjum Językowe we Wschowie brały udział w ogólnopolskim, systemowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                   Celem ogólnym projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymały wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Uczestnikom projektu zapewniona została także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomagali w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami.

Invalid Displayed Gallery

 

Pin It on Pinterest

Skip to content