Spotkanie z rodzicami nt. „Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej a przyszłość rynku pracy”

             Dnia 4 listopada 2015 odbyło się w naszej szkole spotkanie Rodziców z doradcami zawodowymi pt. „Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej a przyszłość rynku pracy”.  Jego celem było przedstawienie wyzwań jakie stają przed młodymi ludźmi związanymi z kreowaniem własnej kariery zawodowej.
Pani Anna Matuszewska, szkolny doradca zawodowy, przygotowała prezentację, w której znalazły się ważne informacje o dynamice zmian zachodzących na światowych rynkach pracy. Podkreślała, że niezwykle istotne jest przygotowanie do przemian, jakie w nich zachodzą, związanymi ze zmianami zawodów, miejsc  pracy czy chociażby statusu zatrudniony-bezrobotny.
Jako ciekawostkę podała zawody przyszłości opublikowane przez „The Telegraphe”. Podkreślała również, że w dobrym przygotowaniu do poruszania się po niepewnym rynku pracy jest rozwój osobistego potencjału i kompetencji kluczowych. Jest to poparte zarówno badaniami przeprowadzonymi wśród polskich pracodawców jak i raportem IFTF i Uniwersytetu Phoenix na temat Future workskills 2020 („umiejętności przyszłości”).
Najistotniejszą częścią prezentacji było zwrócenie uwagi Rodziców na konieczność wspierania uczniów w kształtowaniu ich ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz rozwijania umiejętności korzystania z pomocy instytucji zajmujących się całożyciowym poradnictwem zawodowym.
Na koniec swoją ofertę zaprezentowały panie Magdalena Lissowska-Ast i Anika Szlemp-Jasiak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie, które od lat współpracując z naszą szkołą wspierają uczniów w ich wyborach edukacyjno-zawodowych.
Wszystkim przybyłym na spotkanie Rodzicom dziękuję za cierpliwość i uwagę, a nieobecnych zachęcam do zapoznania się z prezentacją (w załączniku).

                                                                                 Anna Matuszewska

Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej a przyszłość rynku pracy

Pin It on Pinterest

Skip to content