Zajęcia kółka informatycznego w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W naszym liceum od połowy października odbywają się zajęcia kółka informatycznego w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. 15 uczniów z klas pierwszych i drugich poznaje na nich świat algorytmów, rozwiązuje problemy algorytmiczne i pisze programy w języku Python. Ze względu na wprowadzenie w szkołach nauczania zdalnego zajęcia te odbywają online z wykorzystaniem platformy do wideo konferencji. Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego realizowany jest w kilkuset szkołach podstawowych i średnich w całej Polsce. W podstawówkach młodsi uczniowie programują w języku Scratch, starsi zgłębiają tajniki języków Python i C++.

Projekt CMI współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przeprowadza go konsorcjum wyższych uczelni technicznych, którego liderem jest Politechnika Łódzka, a partnerami są AGH w Krakowie, Politechniki: Gdańska, Warszawska i Wrocławska. Celami przedsięwzięcia są m.in.:- rozwój u uczniów zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, – upowszechnienie idei konkursów informatycznych, – podniesienie kompetencji dydaktycznych u prowadzących koła informatyczne z uczniami. Opiekunem naszej szkoły z ramienia organizatorów jest Politechnika Wrocławska, a realizacja projektu we wschowskim liceum jest możliwa dzięki pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez nauczyciela informatyki Krzysztofa Grabkę, który po przejściu procesu rekrutacji otrzymał grant CMI na rok szkolny 2020/2021.

W ramach przyznanego grantu liceum otrzyma wkrótce zestaw robotów edukacyjnych, a pozostałe środki mogą być przeznaczone na pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wspierający prowadzenie zajęć z uczniami. W styczniu wystartuje Liga Algorytmiczna, która umożliwi uczestnikom kółek informatycznych prowadzonych w ramach CMI rywalizację w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie naszego liceum będą mogli przystąpić do współzawodnictwa z rówieśnikami z innych szkół w Polsce.

Życzymy im jak najlepszych wyników, ale przede wszystkim sukcesów w rozwijaniu informatycznych zainteresowań.

Pin It on Pinterest

Skip to content