„Narodowe czytanie” w Zanie

„Ufam, że – wzorem lat ubiegłych – i tym razem podczas Narodowego Czytania każdy z Państwa odkryje swoją Balladynę, oddając się refleksji nad uniwersalnym przesłaniem tego utworu, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. Mam głęboką nadzieję, że wspólne Narodowe Czytanie po raz kolejny dostarczy nam dużo radości w obcowaniu z wybitną polską literaturą” – tymi słowami zakończył swój list prezydent Andrzej Duda, który po raz kolejny zainaugurował akcję Narodowego czytania.

Na ten apel odpowiedziały tysiące placówek na terenie całego kraju: biblioteki, domy kultury, stacje radiowe a przede wszystkim szkoły, w których sztuka czytania, zgłębiania tekstu literackiego a przede wszystkim odkrywania piękna ojczystej literatury jest jednym z wyznaczników edukacji polonistycznej. Do akcji przyłączyli się również uczniowie naszego liceum, którzy 6 września zebrali się w auli szkoły, aby wspólnie wysłuchać głośnej lektury wybranych fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Inicjatorami akcji stali się uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich klas o profilu humanistycznym, nad którymi opiekę sprawuje pan Tomasz Wojnarowski. Podczas spotkania  sześcioro uczniów (Hanna Dobrzyńska, Emilia Kubicka, Dorota Romanowicz, Joanna Cicha, Oliwia Basińska oraz Wiktor Knaflewski) z podziałem na role recytowało fragmenty dramatu Słowackiego. Ich występom towarzyszyły popisy muzyczne Oliwii Pawlak (fortepian), Julii Koniecznej (flet), Marii Kosińskiej (skrzypce) oraz Stanisława Nieściora (fortepian).  

Pin It on Pinterest

Skip to content