„Narodowe czytanie” w Zanie

„Narodowe czytanie” w Zanie

„Ufam, że – wzorem lat ubiegłych – i tym razem podczas Narodowego Czytania każdy z Państwa odkryje swoją Balladynę, oddając się refleksji nad uniwersalnym przesłaniem tego utworu, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. Mam głęboką nadzieję, że wspólne Narodowe Czytanie po raz kolejny dostarczy nam dużo radości w obcowaniu z wybitną polską literaturą” – tymi słowami zakończył swój list prezydent Andrzej Duda, który po raz kolejny zainaugurował akcję Narodowego czytania.

Na ten apel odpowiedziały tysiące placówek na terenie całego kraju: biblioteki, domy kultury, stacje radiowe a przede wszystkim szkoły, w których sztuka czytania, zgłębiania tekstu literackiego a przede wszystkim odkrywania piękna ojczystej literatury jest jednym z wyznaczników edukacji polonistycznej. Do akcji przyłączyli się również uczniowie naszego liceum, którzy 6 września zebrali się w auli szkoły, aby wspólnie wysłuchać głośnej lektury wybranych fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Inicjatorami akcji stali się uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich klas o profilu humanistycznym, nad którymi opiekę sprawuje pan Tomasz Wojnarowski. Podczas spotkania  sześcioro uczniów (Hanna Dobrzyńska, Emilia Kubicka, Dorota Romanowicz, Joanna Cicha, Oliwia Basińska oraz Wiktor Knaflewski) z podziałem na role recytowało fragmenty dramatu Słowackiego. Ich występom towarzyszyły popisy muzyczne Oliwii Pawlak (fortepian), Julii Koniecznej (flet), Marii Kosińskiej (skrzypce) oraz Stanisława Nieściora (fortepian).