Uczniowie z Zana otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów

Serdecznie gratulujemy Franciszkowi Dobrzyńskiemu i Roksanie Strózik, uczniom klas drugich naszego liceum, którzy w tym roku szkolnym za najwyższe wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia edukacyjne otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2020 r. na terenie całej Polski tylko 550 uczniów otrzymało takie stypendium! Ponadto Franciszek Dobrzyński został również stypendystą programu „Lubuskie talenty”. Warunkiem uzyskania takiego wsparcia jest średnia ocen na poziomie 5,33. Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Serdecznie gratulujemy!

Pin It on Pinterest

Skip to content