Tydzień z geografią

 Miłośnicy geografii już dawno nie mieli tak obfitej „uczty”. W minionym tygodniu aż dwukrotnie gościliśmy w murach naszej Szkoły naukowców
z wyższych uczelni.
W czwartek zaszczycił nas swoją prezentacją z wyprawy na Saharę dr inż. Jan Francyk. Nosiła ona znamienny tytuł – „Sahara to nie tylko piaskownica”. Uczniów ujęła przede wszystkim swoboda poruszania się w temacie największej pustyni świata. Wystąpienie było połączone
z prezentacją kierunków Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, mającej siedzibę w Polkowicach.
Następnie w piątek na zajęciach dla maturzystów z geografii mogliśmy porozmawiać z mgr. Michałem Suszczewiczem, który jest doktorantem
w Zakładzie Analiz Regionalnych i Lokalnych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan Suszczewicz przedstawił nam zagadnienia związane z globalizacją. W trakcie spotkania padały interesujące pytania nt. przyszłości omawianych procesów
i ewentualnych korzyści (i zagrożeń) dla naszego kraju. Z przyjemnością należy odnotować, że pan Michał Suszczewicz jest absolwentem naszego Liceum, który wielokrotnie znajdował czas by odwiedzać nas i dzielić się swoimi doświadczeniami.
Wszystkich zainteresowanych i mających pytania odnośnie studiów w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, pan Suszczewicz zachęca do kontaktu (mail na stronie uniwersytetu).

Bartłomiej Kopaczyński

Pin It on Pinterest

Skip to content