Sukces licealistów i gimnazjalisty ze Wschowy w Olimpiadzie i Konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

 

30 marca 2017 r., wI Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, przeprowadzone zostały zawody wojewódzkie Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”. Do finału wojewódzkiego olimpiady zakwalifikowało się tylko 5 licealistów.I Liceum Ogólnokształcące we Wschowie reprezentowali uczniowie – Krzysztof Binkowski i Krzysztof Sobczuk. Krzysztof Sobczuk, tegoroczny maturzysta, jest już laureatem VIII Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy(X miejsce – 2015)oraz finalistą IXOlimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów.Jest też tegorocznym stypendystą Marszałka Województwa Lubuskiego. Krzysztof Binkowski, uczeń klasy I A, jest od października 2016 stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (Fundusz od ponad 30 lat pomaga najzdolniejszym uczniom polskich szkół w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań), a od marca 2017 stypendystą Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka – uczestnikiem warsztatów „Polska w XX wieku”.

Finaliści-oprócz rozwiązania bardzo szczegółowego testu- musieli zaprezentować pracę pisemną na jeden z trzech tematów dotyczących szeroko rozumianej interpretacji wybranego obrazu historycznego. Krzysztof Sobczuk przedstawił rzeczywistość historyczną oraz symbolikę obrazu Wojciecha Kossaka „Bateria w ogniu – Raszyn”. Natomiast Krzysztof Binkowski przeanalizował rzeczywistość historyczną na obrazie Jana Rosena „Bitwa pod Stoczkiem”. Pierwsze miejsce wfinale wojewódzkim zajęła Karolina Tomczyszyn z I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze (351punktów).Krzysztof Binkowski zajął w finale wojewódzkim 2 miejsce (330 punktów), a Krzysztof Sobczuk 3. (297 punktów). Wszyscy zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych, które odbędą się w Warszawiew dniach 1 – 3 czerwca 2017 r.

Jednocześnie z zawodami Olimpiady odbył się finał wojewódzki XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”. W finale wojewódzkim wzięło udział tylko 5 najlepszych w II etapie (rejonowym) gimnazjalistów, wśród nich uczeń Gimnazjum Językowego we Wschowie – Jan Romanowicz, który został zakwalifikowany do finału ogólnopolskiego konkursu . Jan Romanowicz w ubiegłym roku szkolnym był finalistą XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia” (Warszawa, 2 – 4 czerwca 2016), a w marcu b.r. finalistą konkursu przedmiotowego z historii organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale centralnym.

Pin It on Pinterest

Skip to content