KOLEJNE SUKCESY LICEALISTÓW „ZANA” I UCZNIÓW GIMNAZJUM JĘZYKOWEGO

           Jak zwykle koniec roku szkolnego obfituje w sukcesy licealistów „Zana” i uczniów Gimnazjum Językowego. Uczniowie obu szkół wykazują się ogromną wiedzą z różnych dziedzin.

             Już od kilku lat uczniowie p. Piotra Sobańskiego -nauczyciela historii – uzyskują najwyższe lokaty w olimpiadach i konkursach historycznych. I tak, w tym roku zaszczytne tytułu w Wojewódzkim Konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” otrzymali uczniowie Gimnazjum Językowego: Krzysztof Binkowski został laureatem konkursu, a Michał Kierul i Jan Romanowicz – finalistami.
Laureatami olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” są licealiści: Sandra Hewusz, Daria Sobczyk i Krzysztof Sobczuk.  Ostatni w wymienionych, Krzysztof Sobczuk, już w czerwcu wyjedzie do Warszawy na ogólnopolski finał olimpiady. Warto też dodać, że jest to już czwarty z rzędu laureat olimpiady, który reprezentuje Liceum na szczeblu centralnym.

            Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z tytułami finalistów wróciły też uczestniczki konkursu polonistycznego, przygotowywane przez nauczycielkę j. polskiego – p. Małgorzatę Sobańską.Uczennice kl. IIb Liceum, Barbara Malcher i Emilia Sobańska wzięły udział w finale XI Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Z poprawną polszczyzną na co dzień, który miał miejsce 22 maja 2015r.Tytuł finalisty jest dużym osiągnięciem, ponieważ – na kilka tysięcy uczestników I etapu (w danej grupie wiekowej) – zdobywa go niewiele osób.

           Sukcesów nie brakuje nam również w naukach ścisłych. Uczeń III klasy Gimnazjum Językowego, przygotowywany przez nauczycielkę matematyki – p. Barbarę Menzel, Kamil Szaferski, został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

          Uczniom i nauczycielom ich przygotowującym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content