GIMNAZJUM JĘZYKOWE WE WSCHOWIE – CZYLI ROZWÓJ, SUKCES, BEZPIECZEŃSWO

            Gimnazjum Językowe we Wschowie jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, która działa od 2008 roku. Organem prowadzącym szkołę jest istniejące od niemalże dwudziestu lat Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum
i Liceum. Szkoła nie wprowadziła opłaty czesnego, jedynie raz na trzy lata należy uiścić jednorazową opłatę wpisową.

 JĘZYKI  OBCE

                Szkoła, jako jedna z nielicznych w kraju, wprowadziła nauczanie trzech języków obcych. Uczniowie mogą wybierać spośród j. angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego.
Co więcej, szkoła proponuje, obok klas ogólnych, klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty nauczane są zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. W systemie dwujęzycznym uczniowie mogą uczyć się geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie lub informatyki (w różnych klasach różne przedmioty). Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego. Nauczanie wiodącego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych odbywa się w wymiarze ponad 600 godzin w cyklu trzyletnim. Co ważne, od drugiej klasy uczniowie uczą się trzeciego, wybranego języka. Nauka wszystkich języków obcych odbywa się w małych grupach, dzięki czemu gimnazjaliści bardzo szybko rozwijają umiejętności językowe i są traktowani indywidualnie.
Dodatkowo, gimnazjaliści corocznie wyjeżdżają na bardzo atrakcyjny obóz językowy – Euroweek, częściowo finansowany przez Unię Europejską. W czasie tych kilkudniowych warsztatów, prowadzonych przez obcokrajowców, uczniowie przez kilkanaście godzin dziennie komunikują się w języku angielskim, rozwijają swoje umiejętności i jednocześnie wspaniale się bawią.
Od 2010 roku nauka języków obcych wspierana jest realizacją programów Comenius. Dzięki pozyskanym na realizację programów środkom uczniowie zwiedzili  Niemcy, Belgię, Hiszpanię, Portugalię, Litwę, Łotwę, Turcję, Rumunię, Bułgarię, Włochy  i Grecję.

Wszystkie te działania dają gwarancję rozwoju i, co za tym idzie, sukcesu.

NASZE  SUKCESY

                Od pierwszej edycji egzaminu gimnazjalnego, czyli od 2011 roku, Gimnazjum Językowe we Wschowie osiąga najwyższe wyniki spośród wszystkich szkół gimnazjalnych powiatu wschowskiego, plasując się w pierwszej dziesiątce szkół gimnazjalnych województwa lubuskiego. W 2013 roku znalazło się na II pozycji w województwie, uzyskując  zaszczytny tytuł „Złotej Szkoły”, co zostało potwierdzone listem gratulacyjnym Wojewody Lubuskiego. W 2015 roku, w rankingu Gazety Lubuskiej, Gimnazjum Językowe uplasowało się na IX pozycji w województwie na 149 szkół i była to najwyższa lokata w powiecie wschowskim (inne gimnazja gminy Wschowa zajęły 96 i 106 miejsce).

             W minionym roku pierwsi absolwenci Gimnazjum zdawali maturę. Obecnie studiują na prestiżowych uczelniach, na wydziałach m.in. prawa, historii, medycyny, chemii, matematyki, różnych filologii.

             Przez kilka lat istnienia szkoły, pomimo niewielkiej ilości uczniów, Gimnazjum Językowe może poszczycić się wieloma znaczącymi sukcesami. Na przestrzeni 2008 – 2015 dziewięcioro uczniów uzyskało tytuł laureata i tyle samo zostało finalistami ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych z m.in. historii, matematyki, geografii, chemii, biologii, j. polskiego i j. angielskiego.

BEZPIECZEŃSTWO

             Kolejnym atutem Gimnazjum Językowego jest bezpieczeństwo, jakie daje nauka w szkole z maksymalnie 5 oddziałami. W tak niewielkiej grupie uczniowie traktowani są indywidualnie, a ich potrzeby i problemy są szybko rozpoznawane. Przyjazna atmosfera sprzyja nauce i rozwojowi.

Sukcesy GJ

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content