Debata rodziców

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów Gimnazjum Językowego do wzięcia udziału w debacie, której tematem jest stan
i bariery rozwoju współpracy w naszej szkole. W trakcie debaty będziemy analizować zagadnienia dotyczące współdziałania
i zaangażowania poszczególnych grup, tworzących społeczność naszej szkoły.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: ,,Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie  jak i rodzice chcieli się angażować  w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu  i dobrze się czuli w naszej szkole?”

Debata odbędzie się w Gimnazjum Językowym we Wschowie dnia 12 marca o godzinie 17.40.

Przewidywany czas trwania: 1 godz.

Serdecznie zapraszamy!

Liderzy programu ,,Szkoła Współpracy”

Pin It on Pinterest

Skip to content