Czy warto uczyć się języków?

Czy warto uczyć się języków obcych?

Większość osób uzależnia odpowiedź na powyższe pytanie od przydatności danego języka w życiu codziennym. Aby zafundować sobie i swojej rodzinie dobrą przyszłość należy od najmłodszych lat uczyć się języków obcych. Znajomość języków jest w dzisiejszych czasach koniecznością do normalnego życia i funkcjonowania, gdyż w każdej niemal dziedzinie ich znajomość niesie wyłącznie korzyści. Sama wiedza jednak już nie wystarcza. Warto mieć jakiś dokument, który stwierdzi nasz poziom znajomości danego języka. Instytut Goethego, organizacja wspierająca popularyzację i naukę języka niemieckiego na całym świecie, oferuje kilkanaście certyfikatów, które poważnie myślący o swojej przyszłości młody człowiek, powinien zdobyć. Certyfikat potwierdzający znajomości języka niemieckiego otwiera perspektywy otrzymania w przyszłości ciekawej pracy oraz podnosi wartość CV w oczach pracodawcy.

Jakie certyfikaty z niemieckiego?

Poziom znajomości języka A2 – Fit in Deutsch 2 oraz Goethe-Zertifikat A2 Zdając ten egzamin pokazujesz, że potrafisz porozumieć się po niemiecku w prosty sposób, gdyż egzamin ten zakłada podstawową znajomość tego języka. Każdy kto przystępuje do egzaminu na poziomie A2 rozumie wypowiedzi w sytuacjach życia codziennego, proste pytania, krótkie rozmowy. Ponadto napisze krótką wypowiedź na własny temat i przeprowadzi krótki dialog na tematy dotyczące siebie.

Poziom znajomości języka B1 – Zertifikat Deutsch (Goethe-Zertifikat B1) Osoby przystępujące do tego egzaminu potrafią zrozumieć główne wątki przekazu, które dotyczą takich zagadnień tematycznych  jak czas wolny, szkoła, praca etc. Poza tym umie posługiwać się językiem niemieckim w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w krajach niemieckojęzycznych. Osoba przystępująca do ZD umie sformułować prostą i spójną wypowiedź.

Poziom znajomości języka B2 – Zertifikat Deutsch (Goethe-Zertifikat B2) Osoba przystępująca do egzaminu na tym poziomie umie zrozumieć szeroką gamę tekstów o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym. Wypowiada się pisemnie na złożone tematy w sposób jasny i uporządkowany. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach i prezentuje swoje stanowisko.

Nie są to wszystkie egzaminy, jakie można uzyskać z języka niemieckiego. Pozostałe to: Poziom znajomości języka A1 – Fit in Deutsch 1 oraz Zertifikat A1 (bardzo podstawowa znajomość języka niemieckiego) Poziom znajomości języka B2 – Zertifikat Deutsch für den Beruf (znajomość słownictwa biznesowego) Poziom znajomości języka C1-C2 – Zertifikat Deutsch C1 i C2 (zaawansowana znajomość języka niemieckiego na poziomie rodzimych użytkowników)

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

Znajomość języka niemieckiego otwiera szerokie możliwości dla realizacji wielu życiowych planów. Dzięki nauce niemieckiego zdobywa się umiejętności, przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Oto najważniejsze powody dla których warto uczyć się niemieckiego: 1. Międzynarodowa kariera – znajomość niemieckiego zwiększa szanse na zdobycie pracy w niemieckich firmach w Polsce i za granicą. 2. Turystyka – turyści niemieckich podróżują chętnie, wydając przy tym mnóstwo pieniędzy. Cenią sobie personel posługujący się niemieckim. 3. Biznes –umiejętność posługiwania się z biznesmenami w ich rodzimym języku zwiększa szanse na sukces. 4. Studia – istnieje wiele programów stypendialnych, które mają na celu wspierać młodych ludzi, studiujących w krajach niemieckojęzycznych. 5.  Wymiany – Niemcy zawarły mnóstwo programów, w ramach których można wyjechać na wymiany studenckie, co zwiększa szanse na zdobycie doświadczenia i w efekcie ciekawej pracy. 6. Nauka – Niemcy są na 3 miejscu na świecie pod względem wkładu w naukę i rozwój. Przyznają stypendia badawcze. 7. Komunikacja – istnieje szereg ważnych stron internetowych w języku niemieckim, poza tym Niemcy zajmują piąte miejsce na świecie jeśli chodzi o nowości książkowe. A zatem znajomość niemieckiego umożliwia szeroki dostęp do informacji. 8. Niemcy to nasz największy i najbogatszy sąsiad, i dla zachodniej Polski niemiecki jest niezwykle ważny, aby odnieść sukces zawodowy.

Dlaczego warto zdobyć certyfikat Goethe-Institut?

Deutsch ist cool, genial und international!

• Ponieważ odpowiada on kryteriom Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego (poziom A1 – C2), • wpisuje się w międzynarodowe standardy, • zapewnia gwarancję jakości będąc członkiem ALTE „Association of Language Testers in Europe”.

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu pt. „Dlaczego niemiecki?”

 

 

Bliższe informacje na temat certyfikatów z języka niemieckiego uzyskacie u swoich germanistów, natomiast przykładowe test znajdują się na stronie:

http://www.goethe.de/ins/pl/kra/lrn/prf/ft1/plindex.htm

Joanna Ocieczek

Pin It on Pinterest

Skip to content