Czy myślisz, że jesteś bezkarny, bo w sieci jesteś anonimowy?

                   Takim pytaniem zakończył sąd swoje orzeczenie w sprawie wyroku skazującego w postępowaniu wobec przestępstwa popełnionego przez nieletniego.  Klasa 3c, przy współpracy ze Sądem Rejonowym we Wschowie, przygotowała inscenizację procesu prowadzonego w sprawie o upublicznienie zdjęć w Internecie. Przygotowania do rozprawy trwały kilka tygodni. Uczniowie analizowali przepisy ustaw dotyczących praw autorskich, ochrony wizerunku, tajemnicy korespondencji, zapisy regulaminów portali społecznościowych (facebook, Instagram itp.) oraz ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.

                Pamiętajcie! Ofiara cyberprzemocy nie jest bezbronna i może szukać pomocy, również prawnej. Osoby umieszczające bezmyślnie cudze zdjęcia i narażające je tym samym na cyberprzemoc nie są bezkarne a dla policji nie są również anonimowe.

                Nad przygotowaniem uczniów do rozprawy czuwały p. Anna Matuszewska, p. Jagoda Wąsik oraz p. B. Żyto. Przed rozprawą odbyła się prezentacja filmu edukacyjnego „Stop Cyberprzemocy”. Klasie 3c dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie rozprawy.

                                                                                                                                                                                                                                                 Anna Matuszewska

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content